درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی معین زاده
سردبیر:
دکتر عبدالرزاق حسامی فر
مدیر اجرایی:
امیر اعتمادی بزرگ
سایت اختصاصی:
elmodin.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران شناسی (64 غربی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر نشریات، ، کدپستی: 1437774681
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/12
مدیر مسئول
دکتر مهدی معین زاده
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه علم
Mehdi Moeenzadeh
Assistant Professor,
Specialist: Philosophy of Science
سردبیر
دکتر عبدالرزاق حسامی فر
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Abdolrazzagh Hesamifar
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: philosophy, Philosophy of Ethics
هیات تحریریه
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین
Hamid Reza Ayatollahi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر سیدمحمد حکاک
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه دین
Seyyed Mohammad Hakkak
Associate Professor,
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر سیدحسن حسینی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه دین
Seyed Hasan Hoseini
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Islamic philosophy and theology, Philosophy of Religion
دکتر سیدصدرالدین طاهری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Seyyed Sadreddin Taheri
Professor, Allameh Tabataba'i University
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
مدیر اجرایی
امیر اعتمادی بزرگ
کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Amir Etemadi Bozorg
Expert at the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳