درباره نشریه
eISSN:
2783-2821
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی فداکار
سردبیر:
دکتر نرگس خانجانی
مدیر اجرایی:
مهندس احمد رجبی زاده
تلفن:
034-32227976
سایت اختصاصی:
jhad.kmu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/22
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی فداکار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Mehdi Fadakar

Kerman University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نرگس خانجانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Narges Khanjani

Kerman University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
انسیه فولادی
انسیه فولادی
دانشگاه موناش، موناش، استرالیا
Ensiyeh Fooladi

هومن گودرزی
هومن گودرزی
دانشگاه هوکایدو ژاپن، هوکایدو، ژاپن
Hooman Goodarzi

محسن ویژه
محسن ویژه
دانشگاه جونتندو، توکیو، ژاپن
Mohsen Vijeh

دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر علیرضا کلدی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Alireza Kaldi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Sociology
دکتر منوچهر محسنی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Manouchehr Mohseni
Sociology
Specialist: Sociology
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
دکتر عباس بهرام پور
استاد Biostatistics
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Abbas Bahrampour
Professor, Biostatistics and epidemiology
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
حمیرا سجادی
استاد تمام گروه مدیریت رفاه اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Homeira Sajjadi
Full Professor, Department of Social Welfare Management
University Of Social Welfare And Health Sciences
حسین صافی زاده
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Hossein Safizadeh
Professor, Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر عباس اسماعیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Abbas Esmaeili
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر عبدالرضا صباحی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Abdol Reza Sabahi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدرضا محمودی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Reza Mahmoudi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمدرضا قطبی راوندی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Ghotbi Ravandi
Assistant Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
مهندس شیدوش دولتشاهی

مدیر اجرایی
مهندس احمد رجبی زاده

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Ahmad Rajabizadeh

Kerman University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۷