درباره نشریه
ISSN:
2345-4652
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مدیر مسئول:
دکتر محمداسماعیل اکبری
سردبیر:
دکتر علی رستمی
مدیر اجرایی:
ملیحه گل زاده
تلفن:
041-44237631
دورنگار:
041-44237631
سایت اختصاصی:
jaiee.iau-ahar.ac.ir
نشانی:
اهر، کیلومتر 2 جاده اهر، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، کتابخانه مرکزی
صندوق پستی:
338-54515
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07
مدیر مسئول
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
سردبیر
دکتر علی رستمی
استاد دانشکده مهندسی برق
Ali Rostami
Professor, Faculty of Electrical Engineering,
Specialist: Electrical engineering - Electronic
هیات تحریریه
دکتر علی رستمی
استاد دانشکده مهندسی برق
Ali Rostami
Professor, Faculty of Electrical Engineering,
Specialist: Electrical engineering - Electronic
دکتر ابراهیم بابایی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: الکترونیک صنعتی، برق الکترونیک، اینورتر چند منظوره، مبدل ماتریس، اینورتر Z-Source
Ebrahim Babaei
Professor, University of Tabriz
Specialist: Industrial Electronics, Power Electronics, Multilevel Inverter, Matrix Converter, Z-Source Inverter
سعید جلیل زاده
Saeid Jalilzadeh
Specialist: Electrical Engineering - Power Electronics
محمدعلی بادامچی زاده
دانشیار
Mohammad Ali Badamichizade
Associate Professor,
Specialist: Electrical engineering - control
علی عجمی
دانشیار
Ali Ajami Esfangare
Associate Professor,
Specialist: Electrical Engineering - Power Electronics
محمد پورمحمود
Mohammad Pour Mahmood Aghababa
Specialist: Electrical engineering - control
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
ناصر فرج زاده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Nacer Farajzadeh
Azarbaijan Shahid Madani University
حسن رسولی سقای
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
hassan Rasooli Saghai
Central Office, Islamic Azad University
دکتر حامد علی پور بنایی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamed Alipour Benaei
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Photonic Engineering
ویراستارفارسی
خداوردی علیزاده
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
khodaverdi alizadeh
Central Office, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
ملیحه گل زاده
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: تربیت بدنی، تربیت بدنی (مدیریت ورزشی)
Maliheh Golzadeh
Masters,
Specialist: Physical Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۷