درباره نشریه
ISSN:
2345-4652
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مدیر مسئول:
دکتر محمداسماعیل اکبری
سردبیر:
دکتر علی رستمی
مدیر اجرایی:
شیوا گل پرور
ویراستار فارسی:
خداوردی علیزاده
تلفن:
041-44237631
دورنگار:
041-44237631
نشانی:
اهر، کیلومتر 2 جاده اهر، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، کتابخانه مرکزی
صندوق پستی:
338-54515
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jaiee
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/01
مدیر مسئول
دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Mohammad Ismaeil Akbari

Ahar Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر علی رستمی
استاد دانشکده مهندسی برق
Ali Rostami
Professor Faculty of Electrical Engineering
Specialist: Electrical engineering - Electronic
اعضای تحریریه
دکتر علی رستمی
استاد دانشکده مهندسی برق
Ali Rostami
Professor Faculty of Electrical Engineering
Specialist: Electrical engineering - Electronic
دکتر ابراهیم بابایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: الکترونیک صنعتی، برق الکترونیک، اینورتر چند منظوره، مبدل ماتریس، اینورتر Z-Source
Ebrahim Babaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Industrial Electronics, Power Electronics, Multilevel Inverter, Matrix Converter, Z-Source Inverter
سعید جلیل زاده

Saeid Jalilzadeh

Specialist: Electrical Engineering - Power Electronics
علی عجمی
دانشیار
Ali Ajami Esfangare
Associate Professor
Specialist: Electrical Engineering - Power Electronics
محمد پورمحمود

Mohammad Pour Mahmood Aghababa

Specialist: Electrical engineering - control
دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Mohammad Ismaeil Akbari

Ahar Branch, Islamic Azad University
ناصر فرج زاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Nacer Farajzadeh

Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر حسن رسولی سقای

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
Hassan Rasooli Saghai

Tabriz Branch, Islamic Azad University
دکتر حامد علی پور بنایی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
Hamed Alipour Benaei
Associate Professor
Tabriz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Photonic Engineering
ویراستار فارسی
خداوردی علیزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Khodaverdi Alizadeh

Ahar Branch, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
شیوا گل پرور

رشته تخصصی: مهندسی برق
Shiva Golparvar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۸