درباره نشریه
ISSN:
2345-2447
eISSN:
2322-5750
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا باقری
سردبیر:
دکتر رضا باقری
مدیر اجرایی:
دکتر شهرزاد محمدزاده لاری
تلفن:
051-38022331
051-38594083
دورنگار:
051-38022331
051-38594083
سایت اختصاصی:
jctm.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار سینا، بیمارستان امام رضا، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/05
مدیر مسئول
دکتر رضا باقری
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی قفسه سینه
Reza Bagheri
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Thoracic Surgeon
سردبیر
دکتر رضا باقری
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی قفسه سینه
Reza Bagheri
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Thoracic Surgeon
هیات تحریریه
دکتر محمود شبستری
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Mahmood Shabestari
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Cardiologist
دکتر مصطفی قانعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
Stefano Gasparini
Associate Professor,
Specialist: Pulmunologist
دکتر علی صالحی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Ali Salehi
Specialist: Anesthesiologist
Michel Piotin
Specialist: Radiologist
Semra Bilaceroglu
دکتر عباس اردهالی
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Abbas Ardehali
Specialist: Thoracic Surgeon
Ayman Salem
Specialist: Consultant Pulmonologist
دکتر علی صدوقی
Ali Sadoughi
Specialist: Pulmonologist
Amolkumar Diwan
Specialist: Consultant Interventional Pulmonologist
Isnin Anang Marhana
Specialist: Interventional Pulmonologist Consultant
Julio Gomez Seco
Specialist: Pulmonologist
Anand Agrawal
Specialist: Pulmonologist
دکتر احسان فیاض زاده
Ehsan Fayazzadeh
Specialist: Radiology Research Fellow
Arif Hussain
Specialist: Pulmonologist
دکتر کتایون صفوی
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Katayoon Safavi
Specialist: Pulmonologist
دکتر مصطفی تبسمی
رشته تخصصی: پزشکی ریوی ، مراقبتهای ویژه و داروی پیوند ریه
Mostafa Tabassomi
Specialist: Pulmonary, Critical Care and lung transplant Medicine
دکتر غلامعلی گدازنده
استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Gholamali Godazandeh
Professor, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Thoracic Surgeon
دکتر ساویز پژهان
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Saviz Pejhan
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Thoracic Surgeon
دکتر ابوالقاسم دانشورکاخکی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Abolghasem Daneshvar Kakhaki
Shahid Beheshti University
Specialist: Thoracic Surgeon
دکتر مریم رحمانی
دانشیار مرکز تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: رادیولوژیست
Maryam Rahmani
Associate Professor, Medical Imaging Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiologist
دکتر محمد بهگام شادمهر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Mohammad Behgam Shadmehr
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Thoracic Surgeon
دکتر شهریار هاشم زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Shahryar Hashemzadeh
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: thoracic surgery
دکتر سیدعباس طباطبایی
استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Seyyed Abbas Tabatabaei
Professor, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر حمیدرضا ابطحی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Hamid Reza Abtahi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist
دکتر محمد توحیدی
استاد مرکز تحقیقات COPD دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Mohammad Towhidi
Professor, COPD Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
دکتر محمدرضا لشکری زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: جراح قفسه سینه
Mohammad Reza Lashkarizadeh
Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: thoracic surgery
دکتر مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Corlateanu Alexandru
Associate Professor,
Specialist: Pulmunologist
ویراستار انگلیسی
شیوا لاری
کارشناسی ارشد
Shiva Mohammadzadeh Lari
Masters,
مدیر اجرایی
دکتر شهرزاد محمدزاده لاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Shahrzad Mohammadzade Lari
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸