درباره نشریه
eISSN:
2345-2587
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محسن نعمتی
سردبیر:
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
جانشین سردبیر:
دکتر عبدالرضا نوروزی
دستیار سردبیر:
دکتر محمد هاشمی
معاون سردبیر:
دکتر گلناز رنجبر
مدیرداخلی:
سارا سعیدی
تلفن:
051-38002214
دورنگار:
051-38002214
سایت اختصاصی:
jnfh.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی مشهد، گروه تغذیه، دفتر مجله روزه داری و سلامت
صندوق پستی:
48564-91779
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/26
مدیر مسئول
دکتر محسن نعمتی
استاد تمام تغذیه بالینی/گروه تغذیه/دانشکده پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه بالینی
Mohsen Nematy
Full Professor, Clinical Nutrition Metabolic Syndrome Research Center , Mashhad University of Medical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Professor in Clinical Nutrition
جانشین سردبیر
دکتر عبدالرضا نوروزی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Abdolreza Norouzy
Associate Professor Department of Nutrition,
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
دستیار سردبیر
دکتر محمد هاشمی
دانشیار گروه تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
Mohammad Hashemi
Associate Professor Department of Nutrition,
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health and food safety
مدیرداخلی
سارا سعیدی
سارا سعیدی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Sara Saeedi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
سردبیر
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli
Professor, Department of Library and Information Sciences
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
معاون سردبیر
دکتر گلناز رنجبر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم تغذیه
Golnaz Ranjbar

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli
Professor, Department of Library and Information Sciences
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
دکتر فریدون عزیزی
استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
Richard Hoffman
Associate Professor
Specialist: Nutritional Biochemistry
Shori Thakur

Specialist: Pharmacology
Angela Madden
Principal Lecturer, Subject Group Lead for Nutrition and Dietetics, Department of Biological and Environmental Sciences, University of Hertfordshire, UK
Sayed Haidar Abbas Raza
Professor Department of Biology ,College of Animal Science and Technology Northwest A&F University Yangling, Shaanxi 712100 China
Specialist: Endocrinology and Diabetes and Metabolism
Nazeer Khan
Professor Department of Research, Jinnah Sindh Medical University, Karachi, Pakistan
Specialist: Bio-statistics
Elena Philippou
Assistant Professor University of Nicosia, Cyprus and a Visiting Lecturer in Nutrition-Dietetics,King’s College, London, UK
Specialist: Nutrition-Dietetics
Hamid Jan B Jan Mohamed
Associate Professor School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kelantan, Malaysia
Specialist: Nutrition and Dietetics Programme
دکتر رضا رضوانی
دانشیار بخش تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه
Reza Rezvani
Associate Professor Department of Nutrition
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
Kamran Mahmood Ahmed A.Aziz
Professor Research Scientist and Clinical Investigator, Aseer Endocrine & Diabetes Center of Aseer Central Hospital, Ministry of Health, Saudi Arabia.
Specialist: Diabetes and Metabolism
Mahdi Alsugoor
Assistant Professor Head of Public Health Department, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia.
Abdulbari Bener
Professor
Specialist: Public Health
Angelo Azzi
Professor Tufts University | Tufts · Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging
Specialist: Medical Pathology
Luciana B Sutanto
Senior lecturer in Clinical Nutrition, Krida Wacana University, Indonesia
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
دکتر مهدی ابراهیمی
استاد الهیات، گروه معارف اسلامی و گروه اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: الهیات
Mahdi Ebrahimi
Professor, Medical Ethics & Islamic Teachings
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Theology
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروبیولوژی دارویی
Bibi Sedigheh Fazli Bazzaz
Faculty of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: microbiology, Pharmaceutical Microbiology
Mohamed Hasanein
Mohamed Hasanein

دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
Semih Otles
Semih Otles

دکتر امیررضا رضوی

Amir Reza Razavi
Knowledge Discovery in Databases. Data preparation. Data Mining
Specialist: Practicing Medicine. Knowledge Discovery
دکتر جواد صالحی فدردی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روان شناسی بالینی و سلامت
Javad Salehi Fadardi
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychology, Clinical Psychology and Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۶