درباره نشریه
ISSN:
2322-2344
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین مهریان اصفهانی
سردبیر:
دکتر حسین عسکریان ابیانه
مدیر اجرایی:
منیره وفا
تلفن:
021-81032326
دورنگار:
021-81032326
سایت اختصاصی:
www.ieijqp.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی (شهید عضدی) ، ساختمان علامه طباطبایی، طبقه سوم، اتاق 308 ، ، کدپستی: 1597633131
تلفن همراه:
09122185114
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07
مدیر مسئول
دکتر حسین مهریان اصفهانی
دکتر حسین مهریان اصفهانی
استاد
Hosein Mehrian Esfahani
Professor
سردبیر
دکتر حسین عسکریان ابیانه
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت، حفاظت از سیستم قدرت
Hosein Askarian Abyaneh
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power, Power System Protection
اعضای تحریریه
دکتر عبدالله آقایی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Abdollah Aghaei
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر حسین عسکریان ابیانه
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت، حفاظت از سیستم قدرت
Hosein Askarian Abyaneh
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power, Power System Protection
دکتر سید حسین حسینیان
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Hosein Hoseinian
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر سید حسین حسینی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
دکتر مسعود علی اکبرگلکار
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: قدرت
Masoud Ali Akbar Gol Kar
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Power
دکتر ناصر شمس
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: engineering management، productivity، system design، environment، job evaluation، environement
Naser Shams
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: engineering management-optimization-information technology-Designing and developing-competency mode
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر رضا حسینی ابرده
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Reza Hoseini Abar Deh
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر محمود مانی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Mahmoud Mani
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر مسعود ضیاء بشرحق
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Masoud Zia Bashar Hagh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
مدیر اجرایی
منیره وفا
منیره وفا

Monireh Vafa

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷