درباره نشریه
ISSN:
2383-1901
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حمید سوری
سردبیر:
دکتر کتایون جهانگیری
مدیر اجرایی:
منیژه ایرانفر
تلفن:
021-22439980
دورنگار:
021-22439980
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/spip
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، اوین، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره دو ستاد، طبقه هفتم-مرکز تحقیقات ارتقائ ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دفتر مجله ارتقائ ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/29
مدیر مسئول
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
سردبیر
دکتر کتایون جهانگیری
استاد گروه سلامت در بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Katayoun Jahangiri
Professor, Health in disasters and emergencies department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محتشم غفاری

Kavi Bhalla
Kavi Bhalla

دکتر حمیدرضا حاتم آبادی
دکتر حمیدرضا حاتم آبادی

Hamid Reza Hatam Abadi

دکتر داوود خراسانی زواره
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Davoud Khorasani-Zavareh
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر منصور رضازاده آذری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mansoor Reza Zadeh Azari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي
یدالله محرابی
استاد دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Yadollah Mehrabi
Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health and Safety
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سعاد محفوظ پور
دانشیار
رشته تخصصی: بهداشت عمومی، علوم بهداشتی با گرایش آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Soad Mahfoozpour

Specialist: Public Health, (Health Sciences (major of Health Education, Medical & Health Services Management
Lars Englund
Lars Englund

دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، روانپزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor Charles R. Drew University of Medicine and Science, Department of Psychiatry, Los Angeles, United States.
Specialist: Medical Sociology, Psychaitry
دکتر سعید شهراز
دکتر سعید شهراز

Saeid Shahraz

دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor
Specialist: Neurophysiology
Lob Guenter
Lob Guenter

Ricardo Nunez-Perez
Ricardo Nunez-Perez

مدیر اجرایی
منیژه ایرانفر
منیژه ایرانفر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴