درباره نشریه
ISSN:
8320-2251
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (گروه تاریخ پزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر ولایتی
سردبیر:
دکتر محمود عباسی
مدیر اجرایی:
مجید طاهری
تلفن:
021-88781036
دورنگار:
021-88781036
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/mh
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 8، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، طبقه اول، گروه تاریخ پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/17
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
سردبیر
دکتر محمود عباسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق و حقوق پزشکی
Mahmood Abbasi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل آذر
دکتر اسماعیل آذر

دکتر مصطفی شهاتا
دکتر مصطفی شهاتا

دکتر ظل الرحمان
دکتر ظل الرحمان

دکتر محمدحسین عزیزی
عضو هییت علمی فرهنگستان علوم پزشکی / دانشیار / متخصص گوش و حلق و بینی
رشته تخصصی: بورد تخصصی گوش و حلق وبینی
Mohammad Hossein Azizi

دکتر فرزانه غفاری

دکتر حسن کریمیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Hasan Karimian
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
دکتر عبدالناصر کنعان
دکتر عبدالناصر کنعان

دکتر ولی الله محرابی
دکتر ولی الله محرابی

دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محسن ناصری طوسی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داروسازی، طب سنتی
Mohsen Nasseri Toosi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: pharmacology, Traditional medicine
دکتر حسین نجمیه
دکتر حسین نجمیه

دکتر محمدرضا شمس اردکانی
استاد گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Reza Shams Ardekani
Professor Pharmacology Department, Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدعلی محجل شجاع
دکتر محمدعلی محجل شجاع

دکتر عبدالکریم ابوشورپ
دکتر عبدالکریم ابوشورپ

دکتر مهدی اصفهانی
دکتر مهدی اصفهانی

دکتر سید احمد امامی
دانشکده داروسازی...
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyed Ahmad Emami
School of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر مانفرد اولمان
دکتر مانفرد اولمان

دکتر فائق بلال
دکتر فائق بلال

غلامرضا جمشیدنژاد
غلامرضا جمشیدنژاد

دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor Department of Infectious Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
دکتر سید احمد خاتمی
دکتر سید احمد خاتمی

دکتر مجید خلیلی
دکتر مجید خلیلی

دکتر محمدرضا سعیدی

دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
ویراستارفارسی
دکتر حمیدرضا همتی مقدم

ویراستار انگلیسی
فاطمه حسینمردی
فاطمه حسینمردی

الهام اختری
الهام اختری

مدیر اجرایی
مجید طاهری
مجید طاهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴