درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
مدیر مسئول:
دکتر هاشم داداش پور
سردبیر:
دکتر هاشم داداش پور
مدیر اجرایی:
حیدر امیرپور
نشانی:
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی، خیابان شاهد، گلستان بیست و هشتم، پلاک 4، طبقه دوم
سامانه پیام کوتاه:
200097236
تاریخ به‌روزآوری: 1392/07/02
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۶