درباره نشریه
ISSN:
2322-4630
eISSN:
2322-4509
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سردبیر:
دکتر خیرالله غلامی
جانشین سردبیر:
دکتر مجتبی مجتهدزاده
مدیر اجرایی:
دکتر سارا موسوی
تلفن:
021-88814157
دورنگار:
021-88814157
سایت اختصاصی:
jpc.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 92
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/19
سردبیر
دکتر خیرالله غلامی
خیرالله غلامی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Kheirollah Gholami
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
جانشین سردبیر
دکتر مجتبی مجتهدزاده
مجتبی مجتهدزاده
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Mojtaba Mojtahedzadeh
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: linical Pharmacy
هیات تحریریه
دکتر فرانک فهیمی
فرانک فهیمی
Fanak Fahimi
دکتر پدیده قائلی
پدیده قائلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Padideh Ghaeli
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ملوک حاجی بابایی
ملوک حاجی بابایی
Molouk Hajibabaei
دکتر علیرضا حیات شاهی
علیرضا حیات شاهی
Ali Reza Hayatshahi
دکتر محمدرضا جوادی
محمدرضا جوادی
Mohammad Reza Javadi
امیرهوشنگ محمدپور
دانشیار مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی بالینی، شیمی دارویی
Amir Hooshang Mohammadpour
Associate Professor, Pharmaceutical Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry
دکتر سها نمازی
سها نمازی
Soha Namazi
آرش رشیدیان
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arash Rashidian
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
ابراهیم صالحی فر
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Ebrahim Salehifar
Professor, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر جواد تفرشی
جواد تفرشی
Javad Tafreshi
دکتر رضا طاهری
رضا طاهری
Reza Taheri
دکتر امیرهوشنگ زرگرزاده
امیرهوشنگ زرگرزاده
Amir Hooshang Zargarzadeh
مدیر اجرایی
دکتر سارا موسوی
سارا موسوی
دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: داروسازی بالینی و تمرین های داروسازی
Sara Mousavi
Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶