درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
این مجله تا شماره 25 با نام ماهنامه پرستاری امروز منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
ابراهیم بهمن خواه
مدیر مسئول:
ابراهیم بهمن خواه
سردبیر:
سعیده محمد
مدیر اجرایی:
بهمن احمدی
تلفن:
021-66567416
021-66920297
سایت اختصاصی:
www.farhangsalamat.com
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، کوچه جنتی، پلاک 7، واحد 5
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰