درباره نشریه
ISSN:
2322-3774
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
علیرضا بوک
مدیر مسئول:
علیرضا بوک
سردبیر:
پریناز بوک
مدیر اجرایی:
پیمان بوک
تلفن:
021-88429324
021-88802971
سایت اختصاصی:
www.moogeh.com
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر،جنب سینما آفریقا،خیابان عتیقی نژاد،پلاک28،طبقه3
سامانه پیام کوتاه:
30005642
روابط عمومی:
تلفن:
021-88429324
تاریخ به‌روزآوری: 1392/05/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۰