درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سید باقر ذکی اسکویی
مدیر مسئول:
سید باقر ذکی اسکویی
ویراستار فارسی:
سیدهادی طباطبایی
تلفن:
021-66724815
سایت اختصاصی:
www.gozaar.blog.ir
نشانی:
تهران، چهارراه ولیعصر، خیابان استاد شهریار، بن بست معیری، پلاک 2، طبقه 2
تاریخ به‌روزآوری: 1392/06/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۰