درباره نشریه
ISSN:
2322-567x
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
صاحب امتیاز:
شرکت جهان سبز
مدیر مسئول:
دکتر مهدی احمدی
سردبیر:
دکتر مهدی احمدی
روابط عمومی:
علی نجفی
سایت اختصاصی:
www.assimag.com
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان اورامان، پلاک 43، واحد 2
سامانه پیام کوتاه:
09394303091
صندوق پستی:
375-16415
تاریخ به‌روزآوری: 1396/05/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱۴