درباره نشریه
ISSN:
2345-3036
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر الیاس نورایی
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
ویراستار فارسی:
دکتر امیرعباس عزیزی فر
کارشناس:
نسرین عزیزی
تلفن:
083-34283903
سایت اختصاصی:
rp.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه ادبیات داستانی دانشگاه رازی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/29
مدیر مسئول
دکتر الیاس نورایی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Elyas Nooraei
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Persian the literature
ویراستار فارسی
دکتر امیرعباس عزیزی فر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ عامه، ادبیات حماسی
Amir Abbas Azizi Far
Associate Professor, Persian language and literature, Razi University
Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر جهانگیر صفری
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شهرکرد
Jahangir Safari
Full Professor, Persian Language and Literature Faculty Of Letters and Humanities
Shahrekord University
اعضای تحریریه
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود براتی خوانساری
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohamoud Barati Khansari
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Rahimi Zanganeh
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قهرمان شیری
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات معاصر (شعر و نثر)، سبک شناسی، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی
Ghahraman Shiri
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Farsi literature, contemporary literature (poetry and prose), stylistics, history of literature, mystical literature
دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر محمدمراد ایرانی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Morad Irani
Associate Professor
Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سوسن جبری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی، نقد ادبی
Soussan Jabri
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities Sciences
Razi University
Specialist: Persian literature, narrative literature, literary criticism, popular literature, mystical literature
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا سالمیان
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholamreza Salemian
Associate Professor, Persian Language & Literature
Razi University
Specialist: Persian Languge & Literature
دکتر مهدی شریفیان
استاد دانشکده ادبیات .دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، عرفان
Mehdi Sharifian
Professor, persian language and literature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature, Mysticism
دکتر موسی پرنیان
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moosa Parnian
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شهلا خلیلی اللهی
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
shahla Khlilolahi
Assistant Professor
Shahed University
Specialist: Persian the literature
کارشناس
نسرین عزیزی
کارشناس ارشد دانشکده ادبیات
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب
Nasrin Azizi
Faculty of Literature
Razi University
Specialist: Arabic literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۴