درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
بنیاد ملی نخبگان
مدیر مسئول:
دکتر سورنا ستاری
سردبیر:
دکتر پرویز کرمی
مسئول اشتراک:
دکتر پرویز کرمی
تلفن:
021-88925740
021-88608645
دورنگار:
021-88925740
021-88608645
سایت اختصاصی:
www.bmn.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، بین خیابان نواب و رودکی، جنب کوچه طاهرنیا، پلاک 209، بنیاد ملی نخبگان
اشتراک:
تلفن:
021-88925740
021-88608645
پست الکترونیک:
saramad@bmn.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵۰