درباره نشریه
ISSN:
2252-035X
دوره انتشار:
هفته نامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
مدیر مسئول:
امیر آشتیانی عراقی
سردبیر:
علی شریفی نیستانی
روابط عمومی:
علی شریفی نیستانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
آرزو عباسی
تلفن:
021-88635808
021-88027378
021-41674000
دورنگار:
021-88635808
021-88027378
021-41674000
نشانی:
تهران، میدان جهاد، میدان گلها، بزرگراه شهید گمنام ، خیابان جهان آرا، کوچه 13/2 (بابک) ، پلاک 16
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/01