درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر حسن محجوب
سردبیر:
دکتر عباس منوریان
جانشین سردبیر:
ناصر عسگری
مدیر اجرایی:
دکتر کاظم جعفری
ویراستار انگلیسی:
روح الله ملکی
تلفن:
021-64032168
سایت اختصاصی:
www.jhrs.ir
نشانی:
تهران، میدان آزادی، مهرآباد جنوبی، خیابان دانشگاه هوایی شهید ستاری، ، کدپستی: 1384663113
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/23
مدیر مسئول
دکتر حسن محجوب
استادیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: آموزش عالی
Hasan Mahjoob
Assistant Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Higher Education
سردبیر
دکتر عباس منوریان
استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Monavvarian
Professor, Department of Public Administration, School of Management,
University of Tehran
Specialist: governmental management
جانشین سردبیر
ناصر عسگری
دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
Naser Asgari
Associate Professor, Shahid Sattari Air University
دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
اعضای تحریریه
دکتر عباس منوریان
استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Monavvarian
Professor, Department of Public Administration, School of Management,
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر حبیب الله سیاری
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر پیمان اخوان
استاد تمام دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت دانش، نوآوری، بلاکچین و کریپتوکارنسی
Peyman Akhavan

Specialist: Knowledge management, Innovation, Blockchain, Industrial engineering
دکتر داوود آقامحمدی
استاد
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر عباس عباس پور
استاد گروه مدیریت و رنامه ریزی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
Abbas Abbaspour
Professor, Department of Educational Administration and Planning,
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Human Resource Management
دکتر محسن اکبری
دانشیار مدیریت
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مدیریت استراتژیک
Mohsen Akbari
Associate Professor, Management
University of Guilan
Specialist: Marketing Management, Consumer behavior
ناصر عسگری
دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
Naser Asgari
Associate Professor, Shahid Sattari Air University
دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor Research Center for Islamic Culture and Education
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
دکتر حمیدرضا یزدانی
پژوهشگر مرکز فناوری ریاضی و آمار، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: هندسه دیفرانسیل، آنالیز هارمونیک، آنالیز موجکی، هندسه منیفلد، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، علم داده، شبکه های تنسوری، یادگیری ماشین کوانتومی، پردازش تصاویر، ماشین بینایی
Hamid Reza Yazdani
Researcher, Department of Mathematics Basic Sciences Faculty Imam Hossein Comprehensive University
Imam Hossein University
Specialist: Manifold Learning, Tensor Network, Tensor Learning, Quantum Machine Learning, Computer Vision, Differential Geometry, Wavelet Analysis
دکتر حسن محجوب
استادیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: آموزش عالی
Hasan Mahjoob
Assistant Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Higher Education
دکتر فتاح شریف زاده
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Fattah Sharifzadeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental managemen
دکتر ناصر شهلایی
استاد مدیریت راهبردی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Professor, Strategic Management
Specialist: Strategic Defense Management
ویراستار انگلیسی
روح الله ملکی

مدیر اجرایی
دکتر کاظم جعفری
مدیر تحقیق و توسعه
Kazem Jafari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۶