درباره نشریه
ISSN:
2345-5276
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر زکوی
سردبیر:
دکتر شیرزاد غلامی
مدیر اجرایی:
علی عباسی پورخیلی
ویراستار فارسی:
معصومه محمودی
ویراستار انگلیسی:
محمد واحدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مصطفی معلمی
تلفن:
011-33543615
دورنگار:
011-33543615
سایت اختصاصی:
jrh.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 18 جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ، دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی، دفتر مجله، ، کدپستی: 1919714847
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/06
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر زکوی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi
Associate Professor, Islamic teachings
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
سردبیر
دکتر شیرزاد غلامی
استاد انگل شناسی، گروه انکل شناسی پزشکی- دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Shirzad Gholami
Professor, Medical Parasitology
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی افضلی

رشته تخصصی: قران ومتون، فلسفه، علوم حوزوی ، فقه واصول
Mohammadali Afzali

دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر فرهنگ بابامحمودی
استاد مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Farhang Baba Mahmoodi
Professor Microbial Resistance Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر سید حمزه حسینی
استاد روانپزشکی
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Hamze Hosseini
Professor, psychiatry
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
Specialist: Psychiatry
دکتر مرتضی دارابی نیا

دکتر محمود دیانی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
Mahmood Dayyani
Assistant professor
University of Mazandaran
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر علیرضا رفیعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ایمونولوژی و میکروبیولوژی
Ali Reza Rafiee
Associate Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology and Microbiology
دکتر علی اصغر زکوی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi
Associate Professor, Islamic teachings
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
دکتر احمد عامری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گروه انکولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Ameri
Department of Clinical Oncology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor Endocrine Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر شیرزاد غلامی
استاد انگل شناسی، گروه انکل شناسی پزشکی- دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Shirzad Gholami
Professor, Medical Parasitology
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر محمدباقر محمدی لایینی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Bagher Mohammadi Laini

Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر رحمت الله مرزبند
دانشیار فلسفه دین ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی ،
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان، فلسفه دین
Rahmatollah Marzband
Associate Professor, department of Islamic studies
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: religions and mysticism, philosophy of religion
دکتر محمدهادی یدالله پور
دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بابل
گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بابل - بابل - ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mohammad Hadi Yadollahpour
Associate Professor, department of islamic studies, school of medicine , Babol University of Medical Sciences
گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بابل - بابل - ایران
Specialist: Quran and Hadith Sciences
غلامرضا نورمحمدی

Gholamreza Noormohammadi

ویراستار فارسی
معصومه محمودی

Masoomeh Mahmoodi

ویراستار انگلیسی
محمد واحدی
محمد واحدی

دکتر مصطفی معلمی
دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، مترجمی زبان انگلیسی
Mostafa Moallemi
Associate Professor, Department of Islamic Thoughts
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
مدیر اجرایی
علی عباسی پورخیلی
علی عباسی پورخیلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷