درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 92 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
سازمان تعزیرات حکومتی
مدیر مسئول:
دکتر علی مژدهی
سردبیر:
دکتر حسین اعظمی چهاربرج
مدیر اجرایی:
ذوالفقار فاطمی
سایت اختصاصی:
www.tazirat.gov.ir
نشانی:
تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، نرسیده به زرتشت، نبش کوچه رهبان، سازمان تعزیرات حکومتی، طبقه چهارم، اداره کل آموزش و پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷