درباره نشریه
ISSN:
2383-2614
eISSN:
2383-2622
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن زیست شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن ابراهیم زاده
سردبیر:
دکتر جمشید درویش
تلفن:
021-88310033
دورنگار:
021-88310033
سایت اختصاصی:
animal.ijbio.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خانم زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه، طبقه دوم ،اتاق 208
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/30

آرشیو این مجله در مجله زیست شناسی ایران قرار دارد. <a

مجله پژوهش های جانوری همان مجله زیست شناسی ایران می باشد که از سال 1374 هر سه ماه یکبار توسط انجمن زیست شناسی ایران منتشر می شد و از سال 1392 یعنی جلد 26 شماره 2 بطور تخصصی به پژوهش های جانوری تغییر نام داد. مجله پژوهش های جانوری با هدف انتشار یافته­ های بنیادی در علوم جانوری بصورت فصلنامه منتشر می ­شود. این مجله مقاله­ های حاصل از پژوهش های اصیل در تمام حوزه­ های زیست­ شناسی جانوری شامل فیزیولوژی، ریخت شناسی، ریخت­زایی و اندام­زایی، سیستماتیک، اکولوژی، تکوین، کشت بافت، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، فیلوژنی و تکامل جانوری را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند. این مجله همچنین مقاله های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های ذکر شده را می ­پذیرد. 
مدیر مسئول
دکتر حسن ابراهیم زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hasan Ebrahimzadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر جمشید درویش
دانشگاه فردوسی مشهد
Jamshid Darvish
Ferdowsi University of Mashhad
هیات تحریریه
دکتر بهمن زینلی
دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- علوم جانوری
Bahman Zeynali
Faculty of Biology, College of Science, University of Tehran
Specialist: Biology - Animal Sciences
دکتر فرهاد مشایخی
استاد دانشکده علوم دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناس
Farhad Mashyekhi
Professor, Faculty of Sciences, University of Guilan
Specialist: Cellular and developmental biology, Biologist
دکتر آمنه رضایوف
استاد دانشگاه تهران
Ameneh Rezayof
Professor, University of Tehran
دکتر مهدی عباس نژاد
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mehdi Abbas nejad
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر منصور علی آبادیان
دکتر منصور علی آبادیان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Mansoor Aliabadian
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic animal
دکتر محمد نبیونی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
دکتر نصرالله رستگارپویانی
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زیست شناسی
Nasrollah Rastegar Pouyani
Professor, Razi University
Specialist: Biology
دکتر نادر شعبانی پور دهبنه
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جانورشناسی
Nader Shabani Pour
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Zoology
دکتر علیرضا ساری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیستماتیک جانوری
Ali Reza Sari
Professor, University of Tehran
Specialist: Animal biosystematics
دکتر امین الله بهاءالدینی
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Aminollah Bahaoddini
Associate Professor, College of Sciences, University of Shirazu
Specialist: Medical Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۵