درباره نشریه
ISSN:
2008-7284
eISSN:
2008-952x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان (مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین خوشرنگ
سردبیر:
دکتر ماهدخت طاهری
مدیرداخلی:
سیده انسیه میرحجتی
ویراستار فارسی:
عطاءالله اسدی لویه
ویراستار انگلیسی:
صدیقه فلاح
تلفن:
013-33345307
013-33345308
دورنگار:
013-33345307
013-33345308
سایت اختصاصی:
rme.gums.ac.ir
نشانی:
رشت، بلوار امام خمینی (ره) ، روبروی هتل پردیس، ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طبقه سوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، ، کدپستی: 4188794755
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/03
مدیر مسئول
دکتر حسین خوشرنگ
دانشیار گروه بیهوشی،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی
Hossein Khoshrang
Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthsiology
سردبیر
دکتر ماهدخت طاهری
دانشیار آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: آموزش و آموزش پزشکی
Mahdokht Taheri
Associate Professor, Medical education
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Education, Medical education
اعضای تحریریه
دکتر شادمان نعمتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Shadman Nemati
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngolog
ایده دادگران
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دکتر مرتضی رهبر طارمسری
استاد گروه اخلاق و پزشکی قانونی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پزشکی قانونی ومسمومیت
Morteza Rahbar Taramsari
Professor, Department of Ethics and Forensic Medicine
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Legal Medicine and Toxicologist
عطاءالله اسدی لویه
مربی هوشبری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت و بیهوشی
Ataollah Asadi Louyeh
Instructor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy & Anesthsiology
دکتر رسول تبری خمیران
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Rasoul Tabari Khomeiran
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر میرمحمد جلالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Mir Mohammad Jalali
Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا حسن زاده
استاد Medicine
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی، علوم اعصاب
Gholamreza Hassanzadeh
Professor, Anatomy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی حمیدی مدنی
استاد ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Ali Hamidi Madani
Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر آبتین حیدرزاده
دانشیار دانشکده پزشکی رشت - پزشکی اجتماعی و خانواده
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Abtin Heidarzadeh
Associate Professor, Medicine faculty- community and Family medicine Department
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر زهرا دلیلی
استاد رادیولوژی فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Zahra Dalili
Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر محمدحسن شیخها
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hasan Sheikhha
Full Professor, Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر ماهدخت طاهری
دانشیار آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: آموزش و آموزش پزشکی
Mahdokht Taheri
Associate Professor, Medical education
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Education, Medical education
دکتر سیاوش فلاحتکار
استاد ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Siavash Falahatkar
Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر فریبا عسگری
استادیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Fariba Asgari
Assistant professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر مهستی علیزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، پزشکی عمومی
Mahasti Alizadeh
Professor Faculty of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community Medicine
دکتر عاطفه قنبری خانقاه
دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Atefeh Ghanbari
Associate Professor Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمودرضا مرادی
دانشیار اورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mahmood Reza Moradi
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر نادر ممتازمنش
استادیار اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nader Momtazmanesh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریبرز منصورقناعی
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: گوارش
Fariborz Mansour Ghanaie
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Digestion
علی منفرد
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Ali Monfared
professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر محسن نفر
مدیرگروه نفرولوژی دانشگاه شهید بهشتی
Mohsen Nafar

Specialist: Nephrology
ویراستار فارسی
عطاءالله اسدی لویه
مربی هوشبری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت و بیهوشی
Ataollah Asadi Louyeh
Instructor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy & Anesthsiology
ویراستار انگلیسی
صدیقه فلاح
صدیقه فلاح

Sedigheh Fallah

مدیرداخلی
سیده انسیه میرحجتی
سیده انسیه میرحجتی

Seyedeh Ensieh Mir Hojjati

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۶