درباره نشریه
ISSN:
2008-7284
eISSN:
2008-952x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان (مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین خوشرنگ
سردبیر:
دکتر ماهدخت طاهری
مدیرداخلی:
سیده انسیه میرحجتی
تلفن:
013-33345307
013-33345308
دورنگار:
013-33345307
013-33345308
سایت اختصاصی:
rme.gums.ac.ir
نشانی:
رشت، بلوار امام خمینی (ره) ، روبروی هتل پردیس، ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طبقه سوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، ، کدپستی: 4188794755
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/23
مدیر مسئول
دکتر حسین خوشرنگ
دانشیار بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Hosein Khoshrang
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر ماهدخت طاهری
استادیار مدیریت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Mahdokht Taheri
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر شادمان نعمتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Shadman Nemati
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngolog
ایده دادگران
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عطاءالله اسدی
مربی هوشبری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Ataollah Asadi
Instructor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر رسول تبری خمیران
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Rasoul Tabari Khomeiran
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر میرمحمد جلالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Mir Mohammad Jalali
Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا حسن زاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی، علوم اعصاب
Gholamreza Hassanzadeh
Associate Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی حمیدی مدنی
استاد ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Ali Hamidi Madani
Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر آبتین حیدرزاده
دانشیار پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Abtin Heidarzadeh
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر زهرا دلیلی
استاد رادیولوژی فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Zahra Dalili
Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر محمدحسن شیخ ها
استاد موسسه تحقیقات باروری یزد، مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Hasan Sheikhha
Professor Yazd Reproductive Sciences Institute, Research and Clinical Center for Infertiliy
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر ماهدخت طاهری
استادیار مدیریت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Mahdokht Taheri
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر سیاوش فلاحتکار
استاد ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Siavash Falahatkar
Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر فریبا عسگری
استادیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Fariba Asgari
Assistant professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر مهستی علیزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، پزشکی عمومی
Mahasti Alizadeh
Professor Faculty of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community Medicine
دکتر عاطفه قنبری خانقاه
دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Atefeh Ghanbari
Associate Professor Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمودرضا مرادی
دانشیار اورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mahmood Reza Moradi
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر نادر ممتازمنش
استادیار اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nader Momtazmanesh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریبرز منصورقناعی
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: گوارش
Fariborz Mansour Ghanaie
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Digestion
علی منفرد
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Ali Monfared
professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر محسن نفر
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohsen Nafar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
عطاءالله اسدی
مربی هوشبری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Ataollah Asadi
Instructor
Gilan University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
صدیقه فلاح
صدیقه فلاح

Sedigheh Fallah

مدیرداخلی
سیده انسیه میرحجتی
سیده انسیه میرحجتی

Seyedeh Ensieh Mir Hojjati

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۶