درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
اسفند 92
صاحب امتیاز:
شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
مدیر مسئول:
داریوش هادی زاده
سردبیر:
دکتر غلامرضا صالحی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
شیما سالمی
صفحه آرا:
نرگس روشنی
مسئول اشتراک:
شیما سالمی
تلفن:
021-77534360
دورنگار:
021-77534360
سایت اختصاصی:
www.hvacmagazine.ir
نشانی:
تهران، خیابان خواجه نصیر طوسی، نرسیده به میدان سپاه، پلاک 179
صندوق پستی:
119-15655
اشتراک:
پست الکترونیک:
pishgaman.tasisat@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۶