درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
فروردین 93
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 1395 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
چاوش شیرانی
مدیر مسئول:
چاوش شیرانی
سردبیر:
شیوا آبا
ویراستار فارسی:
شیدا محمدطاهر
روابط عمومی:
بیتا تلما
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مریم براتی
تلفن:
021-22383297
سایت اختصاصی:
www.styleiran.com
نشانی:
تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، پلاک 136
سامانه پیام کوتاه:
20009683
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22383297
تاریخ به‌روزآوری: 1395/07/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۰