درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره
مدیر مسئول:
دکتر مهناز شایسته فر
سردبیر:
دکتر مهناز شایسته فر
ویراستار فارسی:
دکتر مهناز شایسته فر
تلفن:
021-44618122
021-44618124
دورنگار:
021-44618121
021-44618122
021-44618124
سایت اختصاصی:
niar.org.ir/publication/sofalineh/page1/lang/fa
نشانی:
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، جنب خیابان قانع، طبقه زیر همکف، پلاک 26، ، کدپستی: 1473147351
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۰