درباره نشریه
ISSN:
2345-5136
eISSN:
2382-9990
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت)
مدیر مسئول:
دکتر کامران باقری لنکرانی
سردبیر:
دکتر نجمه مهارلویی
مدیر اجرایی:
دکتر ندا دفاعی راد
تلفن:
071-32309615
دورنگار:
071-32309615
سایت اختصاصی:
womenshealthbulletin.com
صندوق پستی:
1877- 71345
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/15
مدیر مسئول
کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor, Health policy Research center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
سردبیر
نجمه مهارلویی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Najmeh Mahar Louei
Associate Professor, Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
هیات تحریریه
شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor, School of Public Health,
لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azad Bakht
Professor, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
Nick Bellissimo
Nick Bellissimo
Faculty of Community Services, School of Nutrition, Ryerson University, Toronto, School of Nutrition, Toronto, Canada,
علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza choubineh
Professor, School of Health and Nutrition, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر محمدابراهیم پارسانژاد
محمدابراهیم پارسانژاد
گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Ebrahim Parsa Nezhad
Department of Obstetrics and Gynecology, Shiraz University of Medical Sciences
Antonio Simone Laganà
Antonio Simone Laganà
Unit of Gynecology and Obstetrics, Department of Human Pathology in Adulthood and Childhood “G. Barresi”, University of Messina, Italy,
دکتر مهدی رزاقی
مهدی رزاقی
Mehdi Razzaghi
Department of Mathematics, Computer Science and Statistics Bloomsburg University, USA,
دکتر محمد شهبازی
محمد شهبازی
Mohammad Shahbazi
School of Health Sciences, Jackson State University, Jackson, USA,
Specialist: Behavioural Health Promotion and Education Concentration
حسن وطن پرست
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم غذایی
Hassan Vatan Parast
Associate Professor, Appointment School of Public Health, University of Saskatchewan, Canada,
Specialist: Nutrition and Dietetics
پریسا بدیعی
استاد مرکز تحقیقات میکروبیولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Parisa Badiee
Professor, Clinical Microbiology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Mycology, Medical Mycology
Mary J.D.Sharpe
دانشیار
Mary J.D.Sharpe
Associate Professor, Midwifery Education Program, Ryerson University, Toronto, Canada,
دکتر زهرا شایان
زهرا شایان
استادیار گروه جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Shayan
Assistant Professor, Department of Community Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Pamela Jean Surkan
استادیار
Pamela Jean Surkan
Assistant Professor, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Department of International Health,
مدیر اجرایی
ندا دفاعی راد
مرکز تحقیقات سیاست بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Neda Defaee Rad
Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸