درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
ماندانا شاه اویسی
مدیر مسئول:
ماندانا شاه اویسی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
مهدی ناجی
تلفن:
021-66479081
021-66479076
021-66479073
021-66479071
سایت اختصاصی:
www.andishe-rahbordi.ir
نشانی:
تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست جنوبی، پلاک 18، ، کدپستی: 1416884181
تلفن همراه:
09362160234
تاریخ به‌روزآوری: 1395/12/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۰