درباره نشریه
ISSN:
2383-3211
eISSN:
2588-4239
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 92
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی البرز
مدیر مسئول:
دکتر محمد نوری سپهر
سردبیر:
دکتر مصطفی قربانی
مدیر اجرایی:
مهندس مراد حاجیان
مدیرداخلی:
دکتر عماد دهقانی فرد
تلفن:
026-34530734
سایت اختصاصی:
jehe.abzums.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان 45 متری گلشهر، خیابان پونه شرقی، ساختمان دارا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز، طبقه نهم، معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی البرز
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/05
مدیر مسئول
دکتر محمد نوری سپهر
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Noori Sepehr
Professor, School of Public Health, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
سردبیر
دکتر مصطفی قربانی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mostafa Ghorbani
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
هیات تحریریه
دکتر بابک کاکاوندی
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز
Babak Kakavandi
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Alborz University of Medical Sciences
دکتر یدالله آزرمی
استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Yaddollah Azarmi
Professor, Department of Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: General Hygiene
Abdoltif Amran
Abdoltif Amran
Professor,
دکتر بیژن بینا
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Bijan Bina
Professor, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر حمید درفشی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: فوق تخصص چشم
Hamid Derafshi
Associate Professor, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Eye specialist
دکتر علیرضا رحمانی
استاد
Alireza Rahmani
professor,
دکتر سعید عزیزیان
استاد گروه شیمی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Saeid Azizian
Professor, Department of Chemistry, Bu-Ali Sina University
Specialist: Physical Chemistry
دکتر قاسمعلی عمرانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - مواد زائد جامد
Ghasem Ali Omrani
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environment - solid waste
دکتر محمدجواد غروی
استاد گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: انگل شناس
Mohammad Javad Gharavi
Professor, Department of Parasitology, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist
دکتر مهرداد فرخی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز
Mehrdad farokhi
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Welfare
دکتر حسین کاظمیان
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و بیوشیمیایی
Hossein Kazemian
Assistant Professor,
Specialist: Chemical and Biochemical Engineering
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor, Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor, School of Public Health and Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمد نوری سپهر
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Noori Sepehr
Professor, School of Public Health, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
Kahn Ytylmzsvy
Kahn Ytylmzsvy
Professor,
Specialist: Environmental Engineering
دکتر کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر حاتم گودینی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز
Hatam Godini
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Alborz University of Medical Sciences
دکتر عماد دهقانی فرد
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Emad Dehghanifard
Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
ویراستارفارسی
دکتر رامین آذربهرام
دکتر رامین آذربهرام
پژوهشگرحوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: پزشک عمومی
Ramin Azar Bahram
Research Associate Vice Chancellor for Research, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: General practitioner
مدیر اجرایی
مهندس مراد حاجیان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Morad Hajian
دفتر تحقيقات معاون صدراعظم, Alborz University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر عماد دهقانی فرد
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Emad Dehghanifard
Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۷