درباره نشریه
ISSN:
2228-6675
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 89
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین
مدیر مسئول:
مهندس کاظم معتمدی فر
سردبیر:
دکتر مهدی نوری
مدیر اجرایی:
مهندس مصطفی امام پور
کارشناس:
رقیه خاکبیز
تلفن:
021-88369750
دورنگار:
021-88575606
سایت اختصاصی:
packaging.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان صنعت (شهرک قدس) ، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی، طبقه اول
صندوق پستی:
1167-146664
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/18
مدیر مسئول
مهندس کاظم معتمدی فر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Kazem Motamedi Far
Specialist: industrial engineering
ویراستارفارسی
مهندس مصطفی امام پور
Mostafa Emam Pour
دکتر الهام کشمیری زاده
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
Elham Keshmiri Zade
Associate Professor, Karaj unit,
کارشناس
رقیه خاکبیز
Roghayeh Khak Biz
سردبیر
دکتر مهدی نوری
دانشیار دانشگاه گیلان
Mahdi Nouri
Associate Professor, University of Guilan
هیات تحریریه
دکتر شادمان پورموسی
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم و صنایع چوب و کاغذ
Shadman Pour Mosa
Associate Professor, Karaj unit,
Specialist: Wood and paper science and industry
دکتر الهام کشمیری زاده
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
Elham Keshmiri Zade
Associate Professor, Karaj unit,
دکتر مهدی بهزاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: موتور اصلی و تجهیزات الکتریکی
Mehdi Behzad
Professor, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Main Engine & Electrical Equipments
دکتر عبدالرسول ارومیه ای
دانشیار پژوهشگاه پلیمر ایران
Abdorrasool Oromiyei
Associate Professor of Polymer Research Institute of Iran,
دکتر سعید مهدوی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی
Saeed Mahdavi
Associate Professor,, Institute of Forestry and Rangeland Research,
Specialist: Wood and paper industry - pulp and paper industry
دکتر علیرضا بصیری
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Ali Reza Basiri
Assistant Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization,
Specialist: Science and food industry
دکتر حسین عیسایی
استادیار دانشگاه جامع امام حسین
Hossein Esay
Assistant Professor, Imam Hossein University
مدیر اجرایی
مهندس مصطفی امام پور
Mostafa Emam Pour
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳