درباره نشریه
ISSN:
2383-2096
eISSN:
2383-2096
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا زالی
سردبیر:
دکتر علیرضا زالی
مدیر اجرایی:
ماهور پورمقدم
تلفن:
021-22701022
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/neuroscience
نشانی:
تهران، میدان تجریش ،خیابان شریعتی، خیابان شهرداری، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/14
مدیر مسئول
علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
سردبیر
علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
هیات تحریریه
دکتر سیف الله غلام پور
سیف الله غلام پور
استادیار واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Seifollah Gholam Pour
Assistant Professor, Tehran North Branch,
Specialist: biomedical engineering
دکتر امیرسعید صدیقی
امیرسعید صدیقی
دانشیار مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Amir Saeed Sedighi
Associate Professor, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
Sreeman Andole
Sreeman Andole
Lead Clinician in Stroke Barking Havering and Redbridge Hospitals NHS Trust Honorary Senior Clinical Lecturer Queen Mary University, London Associate Professor of Stroke Medicine, AUC, USA, United Kingdom,
فرناد ایمانی
استاد مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Farnad Imani
Professor, Pain Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر سیدبهنام الدین جامعی
سیدبهنام الدین جامعی
مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آناتومی و علوم اعصاب
Seyyed Behnamedin Jameie
Director of Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy & Neuroscience
دکتر محمدکیان سلاجقه
محمدکیان سلاجقه
استادیار
رشته تخصصی: عصب شناسی
Mohammad Kian Salajegheh
Assistant Professor,
Specialist: Neurology
دکتر افشین زرقی
افشین زرقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Afshin Zarghi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر مسیح صبوری
مسیح صبوری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Masih Saboori
Professor, medical School, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر سیدمحمود طباطبایی فر
سیدمحمود طباطبایی فر
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaei Far
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر افشین صادقی
افشین صادقی
دکتر حسین پاکدامن
حسین پاکدامن
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عصب شناسی
Hossein Pak Daman
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر امیدوار رضایی
امیدوار رضایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Omidvar Rezaee
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر افسون صدیقی
افسون صدیقی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Afsoun Seddighi
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر داوود امی
داوود امی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیهوشی
Davood Ommi
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر فرزاد اشرافی
فرزاد اشرافی
Farzad Ashrafi
دکتر حمیدرضا حاتمیان
حمیدرضا حاتمیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Hamid Reza Hatamian
Professor, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر مونا صادقیان
مونا صادقیان
Mona Sadeghian
United Kingdom,
دکتر محمودرضا حاجی قاسم
محمودرضا حاجی قاسم
Mahmoud Reza Haji Ghasem
دکتر مجیدرضا فرخی
مجیدرضا فرخی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Majid Reza Farrokhi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر علی حق نگهدار
علی حق نگهدار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ali Hagh N egahdar
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمد صمدیان
محمد صمدیان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Samadian
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر افسانه زرقی
افسانه زرقی
Afsaneh Zarghi
دکتر هوشنگ صابری
هوشنگ صابری
Houshang Saberi
دکتر سهراب شهزادی
سهراب شهزادی
Sohrab Shah Zadi
دکتر جلال زرین قلم مقدم
جلال زرین قلم مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی و بخش فیزیولوژی
Jalal Zarrin Ghalam Moghaddam
Faculty member, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurophysiology Research Center and Physiology Departmen
دکتر سیروس مومن زاده
سیروس مومن زاده
Sirous Moamen Zade
ناصر پارسا
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nasser Parsa
Professor, Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
ماهور پورمقدم
ماهور پورمقدم
Mahoor Pour Moghadam
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۸