درباره نشریه
ISSN:
2383-2096
eISSN:
2383-2096
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا زالی
سردبیر:
دکتر علیرضا زالی
مدیر اجرایی:
ماهور پورمقدم
تلفن:
021-22701022
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/neuroscience
نشانی:
تهران، میدان تجریش ،خیابان شریعتی، خیابان شهرداری، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی،
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/20
مدیر مسئول
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
سردبیر
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
اعضای تحریریه
دکتر سیف الله غلام پور
استادیار دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Seifollah Gholampour
Assistant Professor School of Electrical and Computer Engineering
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: biomedical engineering
دکتر امیرسعید صدیقی
دانشیار مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Amir Saeed Sedighi
Associate Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
Sreeman Andole
Sreeman Andole
Lead Clinician in Stroke Barking Havering and Redbridge Hospitals NHS Trust Honorary Senior Clinical Lecturer Queen Mary University, London Associate Professor of Stroke Medicine, AUC, USA, United Kingdom
دکتر فرناد ایمانی
استاد مرکز تحقیقات درد، گروه بیهوشی و درد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی، درد، اینترونشنال درد
Farnad Imani
Professor, Pain Research Center, Anesthesiology and Pain Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia, Pain Fellowship
دکتر سید بهنام الدین جامعی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آناتومی و علوم اعصاب
Seyyed Behnamedin Jameie

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy & Neuroscience
دکتر محمدکیان سلاجقه
دکتر محمدکیان سلاجقه
استادیار
رشته تخصصی: عصب شناسی
Mohammad Kian Salajegheh
Assistant Professor
Specialist: Neurology
دکتر افشین زرقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Afshin Zarghi
Professor Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر مسیح صبوری
دکتر مسیح صبوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Masih Saboori
Professor medical School
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر سید محمود طباطبایی فر
دکتر سید محمود طباطبایی فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaeifar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر افشین صادقی
دکتر افشین صادقی

دکتر حسین پاکدامن
دکتر حسین پاکدامن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عصب شناسی
Hossein Pakdaman
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر امیدوار رضایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Omidvar Rezaee

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر افسون صدیقی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Afsoun Seddighi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر داوود امی
دکتر داوود امی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیهوشی
Davood Ommi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر فرزاد اشرافی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Farzad Ashrafi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر حمیدرضا حاتمیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Hamid Reza Hatamian
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر مونا صادقیان
دکتر مونا صادقیان

Mona Sadeghian
United Kingdom
دکتر محمودرضا حاجی قاسم

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Mahmoud Reza Haji Ghasem

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر مجیدرضا فرخی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Majid Reza Farrokhi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر علی حق نگهدار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Ali Hagh N egahdar

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمد صمدیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Mohammad Samadian

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر افسانه زرقی
دکتر افسانه زرقی

Afsaneh Zarghi

دکتر هوشنگ صابری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Houshang Saberi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر سهراب شهزادی

Sohrab Shah Zadi

دکتر جلال زرین قلم مقدم
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی و بخش فیزیولوژی
Jalal Zaringhalam
Faculty member
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurophysiology Research Center and Physiology Departmen
دکتر سیروس مومن زاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sirous Moamen Zade

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ناصر پارسا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nasser Parsa
Professor
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
ماهور پورمقدم
ماهور پورمقدم

Mahoor Pour Moghadam

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۹