درباره نشریه
ISSN:
2345-6256
eISSN:
2345-6892
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
:
سمانه رجایی
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد آخوندیان
سردبیر:
حمیدرضا کیانفر
سردبیر:
دکتر حمیدرضا کیانی فر
مدیر اجرایی:
دکتر رامین صادقی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم خالصی
ویراستار انگلیسی:
شهرزاد تهرانیان
تلفن:
051-38012297
دورنگار:
051-38012297
سایت اختصاصی:
rcm.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بیمارستان قائم، ساختمان کتابخانه، طبقه همکف، مراکز تحقیقاتی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/19
سمانه رجایی
سمانه رجایی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Samaneh Rajaei

Mashhad University of Medical Sciences
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد آخوندیان
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Javad Akhondian
Professor Department of Pediatric Neurology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
سردبیر
حمیدرضا کیانفر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hamid Reza Kianifar
Department of Pediatrics,
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Gastroenterology
دکتر حمیدرضا کیانی فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Hamid Reza Kiani Far
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologis
ویراستار انگلیسی
شهرزاد تهرانیان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Shahrzad Tehranian

Mashhad University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Johan Garssen
Division of Pharmacology, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Faculty of Science, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
Specialist: Farmaceutische wetenschappen - Pharmacology - Immunopharmacology
دکتر محمد عزیزبیگ مهاجر

رشته تخصصی: ارتوپدی ورزشی
Mohammad AzizBaig Mohajer

Specialist: Sportorthopedics
دکتر حسن مهرادمجید
تحقیقات بالینی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Hassan Mehrad Majd
Clinical Research
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medicine
دکتر لیلا ظریف محمودی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Leila Zarif Mahmoudi

Mashhad University of Medical Sciences
Giorgio Treglia
Department of Nuclear Medicine and PET/CT Center, Oncology Institute of Southern Switzerland, Bellinzona and Lugano, Switzerland
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر علی صاحبی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناس بالینی
Ali Sahebi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychologist
دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor
Specialist: Neurophysiology
دکتر فرحناک اسدی
استاد
رشته تخصصی: اطفال، نرولوژیست اطفال
Farah Nak Assadi
Professor
Specialist: Pediatrics, Pediatric Nephrologists
دکتر وحید ضیایی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی کودکان
Vahid Ziaee
Professor Sports Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Rheumatology
دکتر امیررضا رضوی

Amir Reza Razavi
Knowledge Discovery in Databases. Data preparation. Data Mining
Specialist: Practicing Medicine. Knowledge Discovery
دکتر فریبا رضایی طلب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Fariba Rezai Talab
COPD Research
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سپیده حجازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی داخلی
Sepideh Hejazi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
دکتر پروین لایق
مرکز تحقیقات غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Parvin Layegh
Endocrinology Research center
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر مصطفی داستانی
تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mostafa Dastani
Cardiovascular Research
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سودابه شهید ثالث

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Soodabeh Shahid Sales

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شریفی
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Mohammad Reza Sharifi
Professor Department of Physiology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر کامران خزائنی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Kamran Khazaeni
Sinus and Surgical Endoscopic Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر مهران بیرقی طوسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اطفال
Mehran Beiraghi Toosi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: pediatrics
دکتر فاطمه محرری
دانشیار روانپزشکی و تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Fatemeh Moharari
Associate Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر لیلا پورعلی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Leila Pourali

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Gynecology
دکتر حمیدرضا ریحانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Hamid Reza Reihani
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر الهام پیش بین

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Elham Pishbin
Emergency Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سیامک زارعی قنواتی
متخصص تحقیقات چشم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Siamak Zarei Ghanavati
Expert Eye Research
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر علیرضا اسلام پور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Alireza Eslampour
Eye Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر پیام ساسان نژاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: عصب شناسی
Payam Sasannejad

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر نوریه شریفی سیستانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Noorieh Sharifi Sistani
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر امیرحسین جعفریان
آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Amir Hossein Jafarian
Pathology
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر علی پارسا
ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ali Parsa
Orthopedic
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمد اصل زارع

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Asl Zare

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر علیرضا شریفیان عطار
بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Alireza Sharifian Attar
Anesthesiology
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر عبدالرضا ملک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اطفال
Abdolrrez Malek

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: pediatrics
دکتر یلدا روانشاد
توسعه تحقیقات بالینی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سنتی
Yalda Ravanshad
Clinical Research Development
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community medicine
مدیر اجرایی
دکتر رامین صادقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر مریم خالصی
اطفال
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اطفال
Maryam Khalesi
pediatrics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۲