درباره نشریه
eISSN:
2008-0387
دوره انتشار:
سالنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر لاریجانی
سردبیر:
دکتر محمدباقر لاریجانی
مدیر اجرایی:
دکتر پونه سالاری
تلفن:
021-66480276
021-88986388
دورنگار:
021-66480276
021-88986388
سایت اختصاصی:
jmehm.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان 16 آذر، طبقه چهارم، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/31
مدیر مسئول
محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
سردبیر
محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
هیات تحریریه
محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
Abdul Aziz Sachedina
استاد
Abdul Aziz Sachedina
Professor,
علی جعفریان
دانشیار مجتمع بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عمل جراحی
Ali Jafarian
Associate Professor, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
علیرضا باقری
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Bagheri
Assistant Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا پارساپور
علیرضا پارساپور
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکیمرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Ali Reza Parsa Pour
Assistant Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
دانشیار
Amir Mustafa Jafarey
Associate Professor,
Byron Kaldis
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
Byron Kaldis
Associate Professor,
Specialist: Philosophy
Daniel Wikler
استاد
Daniel Wikler
Professor,
Darryl Raymund Macer
استاد
Darryl Raymund Macer
Professor,
Farhat Moazam
استاد
Farhat Moazam
Professor,
دکتر فریبا اصغری
فریبا اصغری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Fariba Asghari
Associate Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Irina Pollard
دانشیار
رشته تخصصی: علوم بیولوژیکی
Irina Pollard
Associate Professor,
Specialist: Biological Sciences
Jayapaul Azariah
استاد
Jayapaul Azariah
Professor,
دکتر کیارش آرامش
کیارش آرامش
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Kiarash Aramesh
Associate Professor, Ethics and Medical History Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
Jan L. Bernheim
استاد
رشته تخصصی: بوم شناسی انسان
Jan L. Bernheim
Professor,
Specialist: Human Ecology
Leonardo De Castro
استاد
Leonardo De Castro
Professor,
Maria Mc Donald
Maria Mc Donald
محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
Sang yong Song
استاد
Sang yong Song
Professor,
دکتر سیدحسن امامی رضوی
سیدحسن امامی رضوی
استاد مجتمع بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hassan Emami Razavi
Professor, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences
سیدضیاءالدین تابعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
دکتر پونه سالاری
پونه سالاری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Pooneh Salari
Associate Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر لیلا مونسان
لیلا مونسان
محقق دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کارشناسی ارشد در اپیدمیولوژی
Leila Mounesan
research fellow, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Masters in Epidemiology
مدیر اجرایی
دکتر پونه سالاری
پونه سالاری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Pooneh Salari
Associate Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱