درباره نشریه
eISSN:
2980-7891
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ایمانی
سردبیر:
دکتر سلیمان خیری
کارشناس:
غلامحسین بهرامی
تلفن:
038-33349509
سایت اختصاصی:
ehsj.skums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/25
مدیر مسئول
دکتر رضا ایمانی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: Infectious Disease
Reza Imani

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: بيماري عفوني
سردبیر
دکتر سلیمان خیری
استاد تمام دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: متخصص آمار
Soleiman Kheiri
Professor School of Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
اعضای تحریریه
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر ابوالفضل محمدبیگی
استاد تمام اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی اجتماعی
Abolfazl Mohammadbeigi
Full Professor, Epidemiology
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Social Epidemiology
دکتر مجتبی صحت
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Mojtaba Sehat
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر مسعود امیری

Masoud Amiri

دکتر محسن رضایی همامی
دکتر محسن رضایی همامی

Mohsen Rezaei Hemami

دکتر عبدالله محمدیان هفشجانی
دکتر عبدالله محمدیان هفشجانی

Abdollah Mohammadian Hafshejani

دکتر علی احمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ali Ahmad

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemilogist
دکتر امید بیکی
استادیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی سرطان، همهگیرشناسی، علوم اعصاب بالینی
Omid Beiki
Assistant Professor
Specialist: Cancer Epidemiology, Epidemiology, Clinical Neuroscience
دکتر علی دل پیشه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر کورش هلاکویی نایینی
استاد اپیدمیولوژی، رییس ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندر عباس
Kourosh Holakouie Naieni

دکتر محسن جان قربانی
کارشناس پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
دانشگاه هنگ کنگ
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Mohsen Janghorbani
Expert, Community Medicine, Medical School
دانشگاه هنگ کنگ
Specialist: Epidemiologist
دکتر اردشیر خسروی

رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ardeshir Khosravi
Ministry of Health
Specialist: Epidemiologis
دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر کوروش سایه میری
استاد آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: متاستاتیک، متاآنالیز، آمار زیستی
Kourosh Sayehmiri
Professor, Biostatistics
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistic, Meta-analysis
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر قاسم یادگارفر

Ghasem Yadegarfar

کارشناس
غلامحسین بهرامی
غلامحسین بهرامی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴