درباره نشریه
eISSN:
2423-5849
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر
سردبیر:
دکتر اتابک نجفی
مدیر اجرایی:
پریا خلیلی
ویراستار فنی:
دکتر فرهاد اعتضادی
سایت اختصاصی:
aacc.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/22
مدیر مسئول
دکتر
Zahid Hussain Khan
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthetist and specialist specialist
مدیر اجرایی
پریا خلیلی
پریا خلیلی
Parya Khalili
ویراستار فنی
دکتر فرهاد اعتضادی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیهوشی
Farhad Etezadi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
سردبیر
دکتر اتابک نجفی
دکتر اتابک نجفی
استاد گروه بیهوشی و پزشکی مراقبتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Atabak Najafi
Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
هیات تحریریه
دکتر احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدرضا خواجوی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Reza Khajavi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجتبی مجتهدزاده
دکتر مجتبی مجتهدزاده
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Mojtaba Mojtahedzadeh
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: linical Pharmacy
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
مهدی صنعتکار
مهدی صنعتکار
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehdi Sanatkar
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
رضا شریعتی
رضا شریعتی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Shariat Moharari
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر علیرضا ابراهیم سلطانی
دکتر علیرضا ابراهیم سلطانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Ebrahim Soltani
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا ابطحی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Hamid Reza Abtahi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist
دکتر شهرام اجتماعی مهر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Shahram Ejtemaei Mehr
School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمود اخلاقی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmood Akhlaghi
Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر رسول آذرفرین
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ بیهوشی قلب
Rasoul Azarfarin
Associate Professor, Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Heart Anesthesia Fellowship
دکتر عباس امیرجمشیدی
دکتر عباس امیرجمشیدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Abbas Amir Jamshidi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر شهرام امینی
دکتر شهرام امینی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Shahram Amini
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر آرش پیوندی یزدی
دانشیار مرکز تحقیقات بیهوشی قلبی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیهوشی
Arash Peivandi Yazdi
Associate Professor, Cardiac Anesthesia Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر فاطمه حاجی محمدی
دکتر فاطمه حاجی محمدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Haji Mohammadi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر محمدباقر خسروی
دکتر محمدباقر خسروی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Bagher Khosravi
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر انوش دهنادی مقدم
دکتر انوش دهنادی مقدم
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Anoush Dehnadi Moghadam
Gilan University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی زمانی
دکتر محمدمهدی زمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Mahdi Zamani
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرید زند
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Farid Zand
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمود سقایی
دکتر محمود سقایی
استاد بخش بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahmoud Saghaei
Professor, Department of Anesthesia, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا سلیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Salimi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مصطفی صادقی
دکتر مصطفی صادقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mostafa Sadeghi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر عنایت صفوی
دکتر عنایت صفوی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Enayat Safavi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر وحید ضیایی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی کودکان
Vahid Ziaee
Professor, Sports Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Rheumatology
دکتر محمدمهدی قیامت
دکتر محمدمهدی قیامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ghiamat
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حمید کمالی پور
بخش بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hamid Kamalipour
Anesthesia Department, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عطا محمودپور
دکتر عطا محمودپور
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ata Mahmoodpour
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر جلیل مکارم
دکتر جلیل مکارم
استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jalil Makarem
Assistant Professor, Anesthesia, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی موافق
دکتر علی موافق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Movafegh
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدمحمد میراسکندری
دکتر سیدمحمد میراسکندری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Mohammad Mir Eskandari
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدجلال هاشمی
دکتر سیدجلال هاشمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Jalal Hashemi
Associate Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سیدمحمدرضا هاشمیان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Mohammad Reza Hashemian
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فردین یوسف شاهی
دکتر فردین یوسف شاهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fardin Yousef Shahi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهرام فیروزبخش
دکتر شهرام فیروزبخش
دانشگاه تهران
Shahram Firooz Bakhsh
University of Tehran
دکتر
Anil Agarwal
Professor, Department of Anesthesiology, Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow 226014, UP, India.,
Specialist: Anesthesiology
دکتر
Fauzia Anis Khan
Department of Anesthesiology, Cardiovascular Hospital Louis Prade, Aga Khan University, Pakistan.,
دکتر
Virendra K.Arya
Professor, University of Manitoba, Saint Boniface Hospital, Canada.,
دکتر بهمن چاوشان
دکتر بهمن چاوشان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Bahman Chavoshan
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر
Barry Finegan
Professor, Department of Anesthesiology & Pain Medicine, University of Alberta, Edmonton, Canada.,
دکتر
Enno Freye
Professor, Clinics of Vascular Surgery and Renal Transplantation, Heinrich-Heine-University, D¨usseldorf, Germany.,
Specialist: Anesthesia
دکتر
Anju Grewal
Professor, Department of Anesthesiology, Dayanand Medical College and Hospital Ludhiana, Punjab, India.,
دکتر
Josef Holzki
Federation of European Associations of Pediatric Anesthesia (FEAPA), Marcin Rawicz Honorary Secretary, Germany.,
دکتر
Dilip Pawar
Professor, Department of Anesthesiology, Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi, India.,
دکتر
Muhammad Qamarul Hoda
Associate Professor, ga Khan University, Karachi, Pakistan.,
Specialist: Anesthesiologist
دکتر
Edwin Seet Chuen Ping
Head and Senior Consultant, Khoo Teck Puat Hospital, Singapore.,
دکتر
Chan Yoo Kuen
Professor, Department of Anesthesiology, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia,
دکتر بابک باباخانی
دکتر بابک باباخانی
مرکز تحقیقات آسیب مغزی و نخاعی، موسسه عصب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Babak Baba Khani
Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱