درباره نشریه
eISSN:
2423-5849
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر زاهد حسین خان
سردبیر:
دکتر اتابک نجفی
مدیر اجرایی:
پریا خلیلی
ویراستار فنی:
دکتر فرهاد اعتضادی
سایت اختصاصی:
aacc.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر زاهد حسین خان
دکتر زاهد حسین خان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
Zahid Hussain Khan
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthetist and specialist specialist
مدیر اجرایی
پریا خلیلی
پریا خلیلی

Parya Khalili

ویراستار فنی
دکتر فرهاد اعتضادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیهوشی
Farhad Etezadi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
سردبیر
دکتر اتابک نجفی
دکتر اتابک نجفی
استاد گروه بیهوشی و پزشکی مراقبتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Atabak Najafi
Professor Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
اعضای تحریریه
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدرضا خواجوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammadreza Khajavi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجتبی مجتهدزاده
دکتر مجتبی مجتهدزاده
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Mojtaba Mojtahedzadeh
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: linical Pharmacy
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
مهدی صنعتکار
مهدی صنعتکار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehdi Sanatkar
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
رضا شریعتی
رضا شریعتی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Shariat Moharari
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر علیرضا ابراهیم سلطانی
دکتر علیرضا ابراهیم سلطانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Ebrahim Soltani

Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا ابطحی

Hamidreza Abtahi

دکتر شهرام اجتماعی مهر

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Shahram Ejtemaei Mehr
School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمود اخلاقی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmood Akhlaghi

Shahrekord University of Medical Sciences
رسول آذرفرین
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Rasoul Azarfarin
Professor, Anesthesiology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر عباس امیرجمشیدی
دکتر عباس امیرجمشیدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Abbas Amir Jamshidi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر شهرام امینی
دکتر شهرام امینی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Shahram Amini

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر آرش پیوندی یزدی
دانشیار مرکز تحقیقات بیهوشی قلبی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیهوشی، فلوشیپ مراقبتهای ویژه
Arash Peivandi Yazdi
Associate Professor Cardiac Anesthesia Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology, Intensivist
دکتر فاطمه حاجی محمدی
دکتر فاطمه حاجی محمدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Haji Mohammadi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر محمدباقر خسروی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Bagher Khosravi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر انوش دهنادی مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: لوشیپ بیهوشی مراقبتهای ویژه
Anoush Dehnadi Moghadam
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology Intensive Care
دکتر محمد مهدی زمانی
استادیار گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه و درد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص آنستزیولوژی، متخصص بیهوشی، مراقبت های ویژه، پزشکی درد
Mohammad Mahdi Zamani
Assistant Professor, Department of Anesthesiology & Critical Care & Pain Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology, Intencive Care Medicine, Pain Medicine
دکتر فرید زند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Farid Zand

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمود سقائی
استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahmoud Saghaei
Assistant Professor, Department of Anesthesia and Critical Care
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا سلیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Salimi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مصطفی صادقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mostafa Sadeghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر عنایت صفوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Enayat Safavi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر وحید ضیایی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی کودکان
Vahid Ziaee
Professor Sports Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Rheumatology
دکتر محمدمهدی قیامت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ghiamat

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حمید کمالی پور
بخش بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hamid Kamalipour
Anesthesia Department
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عطا محمودپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیهوشی
Ata Mahmoodpour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر جلیل مکارم
دکتر جلیل مکارم
استادیار بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jalil Makarem
Assistant Professor Anesthesia
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی موافق
دکتر علی موافق

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Movafegh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید محمد میراسکندری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیهوشی
Seyyed Mohammad Mir Eskandari
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید جلال هاشمی
دکتر سید جلال هاشمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Jalal Hashemi
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سید محمدرضا هاشمیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Mohammad Reza Hashemian

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فردین یوسف شاهی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fardin Yousef Shahi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهرام فیروزبخش
دکتر شهرام فیروزبخش
دانشیار
دانشگاه تهران
Shahram Firoozbakhsh
Associate Professor
University of Tehran
Anil Agarwal
Anil Agarwal
Professor Department of Anesthesiology, Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow 226014, UP, India.
Specialist: Anesthesiology
Fauzia Anis Khan
Fauzia Anis Khan
Department of Anesthesiology, Cardiovascular Hospital Louis Prade, Aga Khan University, Pakistan.
Virendra K.Arya
Virendra K.Arya
Professor University of Manitoba, Saint Boniface Hospital, Canada.
دکتر بهمن چاوشان
دکتر بهمن چاوشان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Bahman Chavoshan
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Barry Finegan
Barry Finegan
Professor Department of Anesthesiology & Pain Medicine, University of Alberta, Edmonton, Canada.
Enno Freye
Enno Freye
Professor Clinics of Vascular Surgery and Renal Transplantation, Heinrich-Heine-University, D¨usseldorf, Germany.
Specialist: Anesthesia
Anju Grewal
Anju Grewal
Professor Department of Anesthesiology, Dayanand Medical College and Hospital Ludhiana, Punjab, India.
Josef Holzki
Josef Holzki
Federation of European Associations of Pediatric Anesthesia (FEAPA), Marcin Rawicz Honorary Secretary, Germany.
Dilip Pawar
Dilip Pawar
Professor Department of Anesthesiology, Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi, India.
Muhammad Qamarul Hoda
Muhammad Qamarul Hoda
Associate Professor ga Khan University, Karachi, Pakistan.
Specialist: Anesthesiologist
Edwin Seet Chuen Ping
Edwin Seet Chuen Ping
Head and Senior Consultant, Khoo Teck Puat Hospital, Singapore.
Chan Yoo Kuen
Chan Yoo Kuen
Professor Department of Anesthesiology, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
دکتر بابک باباخانی
دکتر بابک باباخانی
مرکز تحقیقات آسیب مغزی و نخاعی، موسسه عصب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Babak Baba Khani
Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Neuroscience Institute
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۸