درباره نشریه
ISSN:
2251-6778
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
مدیر مسئول:
مهندس محمدحسین دهقان
تلفن:
021-22885647
دورنگار:
021-22885651
سایت اختصاصی:
www.hvac.ir
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ی ستاری ،شماره 22
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22881962
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۷