درباره نشریه
ISSN:
2383-4307
eISSN:
2423-4818
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر مسئول:
دکتر علی محمدزاده جوریابی
سردبیر:
دکتر عالیا صابری
معاون سردبیر:
دکتر یاسر مودبی
مدیر اجرایی:
سمانه کاظمی
تلفن:
013-33362547
سایت اختصاصی:
cjns.gums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/07
مدیر مسئول
دکتر علی محمدزاده جوریابی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: بیهوشی
Ali Mohammad Zaeh Jouryabi
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
معاون سردبیر
دکتر یاسر مودبی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Yaser Moaddabi
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
سردبیر
دکتر عالیا صابری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: نورولوژی
Alia Saberi
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
اعضای تحریریه
دکتر مجید سمیعی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Madjid Samii
Professor Hannover, Germany
Specialist: Neurosurgery
دکتر امیر سمیعی
دکتر امیر سمیعی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Amir Samii
Professor INI-Hannover Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany
Specialist: Neurosurgery
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر پیام کبیری
دکتر پیام کبیری
استادیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor Domestic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر عالیا صابری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: نورولوژی
Alia Saberi
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
استاد مرکز تحقیقات آسیب های جاده ای گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Shahrokh Yousef Zadeh Chabok
Professor Guilan Road Trauma Research Center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر حسن بهبودی
دانشیار گروه چشم
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Hassan Behboodi
Associate Professor Eye group
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر شادمان نعمتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Shadman Nemati
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngolog
دکتر پروین بابایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Parvin Babaei
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر عبدالرسول سبحانی
دکتر عبدالرسول سبحانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abdol Rasoul Sobhani
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر زیور صالحی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Zivar Salehi
Professor
University of Guilan
Specialist: Molecular genetics
دکتر فرهاد مشایخی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناس
Farhad Mashyekhi
Professor Faculty of Sciences
University of Guilan
Specialist: Cellular and developmental biology, Biologist
دکتر سارا رمضانی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Sara Ramezani

Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر محمدرضا امام هادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Mohammad Reza Emam Hadi
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر حمیدرضا حاتمیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Hamid Reza Hatamian
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر سید علی رودباری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Seyed Ali Roud Bary
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر مسعود اعتمادی فر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Masoud Etemadi far
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر حسین پاکدامن
دکتر حسین پاکدامن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عصب شناسی
Hossein Pakdaman
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر محمدعلی صحراییان
استاد
Mohammad Ali Sahraian
Professor
دکتر سید مسعود نبوی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: عصب شناسی، داخلی اعصاب
Seyed Masoud Nabavi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Neurology, Internal Nerves
دکتر الهام بیدآبادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Elham Bid Abadi
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
Thomas Berger
Thomas Berger
Professor
Specialist: Neurology
Nilkantha Sen
Nilkantha Sen

Specialist: Neuroscience and Regenerative Medicine
Zvezdan Pirtosek
Zvezdan Pirtosek

Specialist: Neurology
Stavros J Baloyannis
Stavros J Baloyannis
Professor
Specialist: Neurology
دکتر گلاره بی آزار
استادیار
رشته تخصصی: بیهوشی
Gelareh Bi Azar
Assistant Professor
Specialist: Anesthesiology
دکتر سجاد رضایی
استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی
Sajjad Rezaei
Assistant Professor, department of psychology, the university of guilan
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر عادله جعفری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Adele Jafari
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Phisiology
دکتر کامبیز رهام پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Kambiz Roham Pour
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Phisiology
دکتر پروانه کشاورز
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک
Parvaneh Keshavarz
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر محمد رستم پور
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohammad Rostam Pour
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Phisiology
دکتر مجید قاسمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Majid Ghasemi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر علیرضا صدر ممتاز
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
Ali Reza Sadr Momtaz
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Nuclear Physics
دکتر سهیل سعیدی ساروی
دکتر سهیل سعیدی ساروی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Seyed Soheil Saeedi Saravi
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر فرزام عجمیان
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و مهندسی مولکولی
Farzam Ajamian
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Molecular Genetics and Engineering
مدیر اجرایی
سمانه کاظمی
سمانه کاظمی
کارشناس ارشد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: سلول و مولکولی بیولوژی و میکروب شناسی
Samaneh Kazemi
MSc
University of Guilan
Specialist: Cellular and Molecular Biology-Microbiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۱