درباره نشریه
ISSN:
2423-3765
eISSN:
2423-4311
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر محمد ملکوتیان
سردبیر:
دکتر محمد ملکوتیان
تلفن:
034-32263787 ، داخلی: 152
دورنگار:
034-32268056
سایت اختصاصی:
ehemj.com
نشانی:
کرمان، چهارراه سمیه (طهماسب آباد)، ابتدای خیابان ابن سینا، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دفتر مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط ، کدپستی: 7619813159
صندوق پستی:
531-76175
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/20
مدیر مسئول
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
سردبیر
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
اعضای تحریریه
Nadhir Al Ansari
Professor
Cameron Jones
Consultant
Specialist: environmental microbiology
Thamer Ahmad Mohammad
Professor
Specialist: Civil Engineering
دکتر علی اسدی پور
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Asadipoor
Professor Faculty of Pharmacy
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدجواد فدایی فتح آبادی
استاد گروه مهندسی عمران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mohammad Javad Fadaee Fathabadi
Professor Department of Civil Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
Jose Alfredo Hernandez Perez
Professor
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر حسین کشاورز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keshavarz Hossein
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر مهشید ملکوتیان
استادیار آزمایشگاه تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mahshid Malakootian
Assistant Professor Cardiogenetic research lab
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
Susana Silva Martinez
Professor
Specialist: Engineering and Applied Science
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر انوشیروان محسنی بندپی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Anooshirvan Mohseni Bandpey
Professo School of Public Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علی مصطفوی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Mostafavi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
Naghmeh Radhakrishna

دکتر روشنک رضایی کلانتری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Roshanak Rezaei Kalantari
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شکیبایی
استاد تمام میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: باکتری شناسی ملکولی تشخیصی
Mohammad Reza Shakibaie
Full Professor, Microbiology
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Molecular bacteriology
دکتر کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
احمد رضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهیذ بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmadreza Yazdanbakhsh
Professor, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر ذبیح الله یوسفی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط، میکروبیولوژی محیطی، طراحی گیاهان تصفیه فاضلاب، ورمی کمپوست زباله های جامد و درمان شیره، کنترل آلودگی آب و فاضلاب، درمان طبیعی و بیوتکنولوژی
Zabihollah Yousefi
Professor, Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health, water and wastewater pollution control , Natural Treatment and biotechnology, Environmental Microbiology, wastewater treatment plant design, solid waste vermicomposting and leachate treatment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۶