درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
مدیر مسئول:
نیکنام حسینی پور
سردبیر:
دکتر محمدعلی مهدوی راد
مدیرداخلی:
دکتر هاجرخاتون قدمی جویباری
ویراستار فارسی:
دکتر هاجرخاتون قدمی جویباری
کارشناس:
حمیده نوروزیان
مسئول اشتراک:
وحید مرادی
طراح و گرافیست:
معاد طبری
تلفن:
021-66414950 ، داخلی: 120
021-66966152
سایت اختصاصی:
hqahbr.faslnameh.org
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره 1080، موسسه خانه کتاب
صندوق پستی:
313-13145
اشتراک:
تلفن:
021-66414950 ، داخلی: 120
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۹