درباره نشریه
ISSN:
2423-4338
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
مدیر مسئول:
دکتر ناصر الهی
سردبیر:
دکتر محسن پورصادقیان
مدیر اجرایی:
دکتر مسعود مطلبی قائن
مدیرداخلی:
دکتر محسن پورصادقیان
تلفن:
021-81032223
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه 2، اتاق 215
تاریخ به‌روزآوری: 1395/06/24

نخستین نشریه تخصصی حوضه ایمنی صنعتی، خطاهای انسانی، بحران و HSE می باشد.

مدیر مسئول
دکتر ناصر الهی
استادیار
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: مدیریت ایمنی صنعتی، اقتصاد
Nasser Elahi
Assistant Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Economy, Industrial Safety Management
سردبیر
دکتر محسن پورصادقیان

اعضای تحریریه
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
دکتر ناصر الهی
استادیار
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: مدیریت ایمنی صنعتی، اقتصاد
Nasser Elahi
Assistant Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Economy, Industrial Safety Management
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر احمد سواری
استاد
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
مهندس محمد خندان
مهندس محمد خندان

دکتر نسرین ارشدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Nasrin Arshadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
ویراستارفارسی
دکتر محسن پورصادقیان

ویراستار انگلیسی
دکتر محسن پورصادقیان

مدیر اجرایی
دکتر مسعود مطلبی قائن

مدیرداخلی
دکتر محسن پورصادقیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵