درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
اعظم حسینی
مدیر مسئول:
اعظم حسینی
سردبیر:
دکتر رضا قلمقاش
تلفن:
021-88049000
دورنگار:
021-88049000
سایت اختصاصی:
www.noskheh.org
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، نبش شیراز شمالی، جنب بانک کشاورزی، پلاک 154، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1394/07/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹