درباره نشریه
ISSN:
2423-6497
eISSN:
2423-6829
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید ابراهیم کتابچی
سردبیر:
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
مدیر اجرایی:
فاطمه جوادی
ویراستار فارسی:
عباس جمشیدی
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سایت اختصاصی:
www.irjns.org
کانال تلگرام:
iranianjournalofneurosurgery
نشانی:
رشت، خیابان نامجو، بیمارستان پورسینا، مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان، دفتر مجله جراحی مغز و اعصاب ایران، ، کدپستی: 4193713194
تلفن همراه:
09012952130
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/17
مدیر مسئول
دکتر سید ابراهیم کتابچی
دکتر سید ابراهیم کتابچی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Ebrahim Ketab Chi

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
سردبیر
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
استاد مرکز تحقیقات آسیب های جاده ای گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Shahrokh Yousef Zadeh Chabok
Professor Guilan Road Trauma Research Center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
اعضای تحریریه
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
استاد مرکز تحقیقات آسیب های جاده ای گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Shahrokh Yousef Zadeh Chabok
Professor Guilan Road Trauma Research Center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر محسن نوری

Mohsen Noori
Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, USA
Jacques Moret
Jacques Moret
Paris Diderot-Paris 7 University NEURI center, Chairman of Department of Interventional Neuroradiology, Beaujon University hospital, Paris, France
زهیر ریحانیان
زهیر ریحانیان
استادیار
Zoheir Reihanian
Assistant Professor
Specialist: Neurosurgery
ساسان عندلیب
ساسان عندلیب
استادیار
Sasan Andalib
Assistant Professor
Specialist: Neuroscience
دکتر بیژن اعرابی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Bizhan Arabi
Professor University of Maryland School of Medicine, Department of Neurosurgery, Baltimore, United States
Specialist: Neurosurgery
دکتر عباس امیرجمشیدی
دکتر عباس امیرجمشیدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Abbas Amir Jamshidi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
Robert F.Spetzler
Robert F.Spetzler
Barrow Neurological Institute, Department of Neurosurgery, Phoenix, USA
Miguel A.Arraez
Miguel A.Arraez
Chairman, Dept of Neurosurgery Carlos Haya University Hospital. Malaga. Spain President, Spanish Society of Neurosurgery Coordinator of Committee Activities, WFNS Chairman, WFNS Foundation
Soichi Oya
Soichi Oya
Department of Neurosurgery, Saitama Medical Center/University, Japan
دکتر موسی تقی پور بی بالان
دکتر موسی تقی پور بی بالان
گروه جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Moosa Taghi Pour Bibalan
Department of Neurosurgery,
Shiraz University of Medical Sciences
Fady T.Charbel
Fady T.Charbel
MD, FAANS, FACS Head, Department of Neurosurgery Richard L. and Gertrude W. Fruin Professor University of Illinois at Chicago, USA
دکتر امیر دهدشتی
دکتر امیر دهدشتی

Amir Deh Dashti
Hofstra Northwell School of Medicine, Greater New York City Area, Medical Practice, Northsore University Hospital, Lenox Hill Hospital, New York, USA
دکتر وفا رحیمی موقر
استاد SinTRC
UPMC, USA
رشته تخصصی: Medicine
Vafa Rahimi Movaghar
Professor, Neurosurgery
UPMC, USA
Specialist: Neurosurgery
Edward Raymond Laws
Edward Raymond Laws
Professor righam and Women's Hospital, Department of Neurosurgery, Harvard Medical School, Boston, USA
دکتر داریوش روحی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Dariush Roohi

Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر مهدی ساسانی
دکتر مهدی ساسانی

Mehdi Sasani
Neurosurgery Department, American Hospital, Istanbul, Turkey
دکتر امیر سمیعی
دکتر امیر سمیعی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Amir Samii
Professor INI-Hannover Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany
Specialist: Neurosurgery
دکتر گیو شریفی
گروه جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Guive Sharifi
Department of Neurosurgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مسعود شیروانی
دکتر مسعود شیروانی

رشته تخصصی: متخصص جراحی مغز و اعصاب در دیسک ستون فقرات و عقب
Masoud Shirvani

Specialist: Specialist Neurosurgeon in Spine and Back Disc
دکتر فیروز صالح پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Firooz Saleh Poor
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر محمد صمدیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Mohammad Samadian

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
بابک علیجانی
دانشیار نوروسرجری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه گیلان
Babak Alijani
Associate Professor, Neurosurgery department
University of Guilan
اسماعیل فخاریان
Professor مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Esmaeil Fakharian
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Neurological Surgery
دکتر سید محمد قدسی
گروه جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Seyed Mohammad Ghodsi
Department of Neurosurgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر بابک کاتب

Babak Kateb

دکتر سید ابراهیم کتابچی
دکتر سید ابراهیم کتابچی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Ebrahim Ketab Chi

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
Atul Goel
Atul Goel
Professor King Edward Memorial Hospital India, Department of Neurosurgery, Mumbai, India
دکتر هوشنگ معین
دکتر هوشنگ معین

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Houshang Moein

Isfahan University of Medical Sciences
Vinko Dolenc
Vinko Dolenc
University Hospital Centre, Neurosurgical Department, Ljubljana, Slovenia
دکتر مژگان هدایی
دکتر مژگان هدایی
استاد
Mojgan Hodaie
Professor , Department of Surgery, University of Toronto, Staff Neurosurgeon, Toronto Western Hospital, University Health Network Surgical Co-Director, Joey and Toby Tanenbaum Family Gamma Knife Center Scientist, Krembil Research Institute
Juha Hernesniemi
Juha Hernesniemi
Founding Member of World Academy of Neurological Surgeons, Department of Neurosurgery, Helsinki University, Central Hospital, Helsinki, Finland
ویراستار فارسی
عباس جمشیدی
عباس جمشیدی
استاد
Abbas Amirjamshidi
Professor
Specialist: Neurosurgery
مدیر اجرایی
فاطمه جوادی
فاطمه جوادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱