درباره نشریه
ISSN:
2476-5872
eISSN:
2476-6372
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر عباس عباس پور
مدیر اجرایی:
دکتر احسان اکرادی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن فاضلی
تلفن:
021-48393162
سایت اختصاصی:
jrlat.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/29

نشریه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رهبری و مدیریت آموزشی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

مدیر مسئول
عباس عباس پور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
Abbas AbbasPour
Professor, Allameh Tabataba'i University
هیات تحریریه
مصطفی نیکنامی
مصطفی نیکنامی
دانشیار
mostafa niknami
associat proffessor,
ابوالقاسم نادری
ابوالقاسم نادری
دانشیار
abolghasem naderi
associat proffessor,
حمید رحیمیان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت
Hamid Rahimian
Professor, University of Tehran
حسن ملکی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
امیر مانیان
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Amir Maniyan
associat proffessor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: IT management
محمد قهرمانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor, Shahid Beheshti University
ویراستارفارسی
حسن فاضلی
دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
hassan fazeli
Allameh Tabataba'i University
ویراستار انگلیسی
احسان اکرادی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
مدیر اجرایی
احسان اکرادی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
حسن فاضلی
دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
hassan fazeli
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴