درباره نشریه
ISSN:
2588-381X
eISSN:
2588-431X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
آیت الله دکتر احمد بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محسن ایزدی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
مدیر اجرایی:
مهدی بهشتی
سایت اختصاصی:
www.aghlodin.ir
نشانی:
قم، خیابان دور شهر، کوچه 18، کوچه هشتم، پلاک 142
تلفن همراه:
09120778645
تاریخ به‌روزآوری: 1397/04/19
صاحب امتیاز
احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
مدیر مسئول
محسن ایزدی
استادیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohsen Ezadi
Assistant Professor, University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
سردبیر
سعید بهشتی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
هیات تحریریه
محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
احمد عابدی
استاد دانشگاه قم
رشته تخصصی: اسرار و معارف، کلام
Ahmad Abedi
Professor, University of Qom
Specialist: Secrets and education, Speech
فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor, Campus of Qom, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
قاسمعلی کوچنانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Qasem Ali Kouchnany
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy and theology
سعید بهشتی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
مدیر اجرایی
مهدی بهشتی
مهدی بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mehdi Beheshti
Specialist: Philosophy and theology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰