درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس بهروز خالقی پور
مدیر مسئول:
مهندس بهروز خالقی پور
سردبیر:
مهندس فهیمه چاوشی
تلفن:
031-34334308
دورنگار:
031-34334308
سایت اختصاصی:
www.iranquail.com
نشانی:
اصفهان، خیابان جابرانصاری، خیابان پنج آذر، کوچه کاخ، ساختمان هما، طبقه 3، واحد 10، ، کدپستی: 8138935597
تاریخ به‌روزآوری: 1395/12/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۵