درباره نشریه
ISSN:
2423-8198
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
سردبیر:
دکتر پریسا بهمنی
مدیر اجرایی:
امیر حسنی
مدیر اجرایی:
رومینا کریم زاده
ویراستار فارسی:
مهدیه کاظمی
تلفن:
021-66915016
دورنگار:
021-66915016
سایت اختصاصی:
www.focsci.com
نشانی:
تهران، خیابان باقرخان، پلاک 65، واحد 11
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/09
سردبیر
دکتر پریسا بهمنی
دکتر پریسا بهمنی

اعضای تحریریه
احسان شاهوردی
احسان شاهوردی

شیوا میرکلانتری
شیوا میرکلانتری

آرش رضازاده
آرش رضازاده

دکتر سعید صفری
دانشیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Saeed Safari
Associate Professor, Emergency Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: emergency Medicin
احسان کچویی
احسان کچویی

سعید شهابی
سعید شهابی

آرش سلطانی
آرش سلطانی

ملاحت دیانت
ملاحت دیانت

مصطفی بیکی
مصطفی بیکی

Seyed Hassan Seyed Tajuddin
Professor
مکس وسکولر
مکس وسکولر

داگلاس پ زیپس
داگلاس پ زیپس

الین بربی
الین بربی

Ali Anwar Naqvi
Ali Anwar Naqvi
Professor
Specialist: Urology
دکتر مهریار حبیبی رودکنار

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فرآورده های بیولوژیک
Mehryar Habibi

Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Biological products
امیر حسنی
امیر حسنی

المیرا قیطانچی ماشینی
المیرا قیطانچی ماشینی

توماس سوفرلین
توماس سوفرلین

آمنه محمدی روشنده
آمنه محمدی روشنده

John Hamilton
John Hamilton

پرابهات جها
پرابهات جها

ویراستار فارسی
مهدیه کاظمی
مهدیه کاظمی

مدیر اجرایی
امیر حسنی
امیر حسنی

رومینا کریم زاده
رومینا کریم زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۶