درباره نشریه
ISSN:
4362-2423
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی، هنری دین و معنویت آل یاسین
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
مدیر اجرایی:
مصطفی محمدی یدک
صفحه آرا:
احمد خان بابایی
تلفن:
025-32603091
025-32603092
025-32603093
دورنگار:
025-32603091
025-32603092
025-32603093
نشانی:
قم، خیابان صفاشهر ،نبش کوچه چهارم ، پلاک 50 ، ، کدپستی: 3716984611
قم، تهران ، شهران شمالی، خیابان شهید برادران طوقانی، خیابان سمیه شرقی، پلاک 17 ، ساختمان آرمان، طبقه دوم ، واحد 11
صندوق پستی:
184-37165
اشتراک:
پست الکترونیک:
journal@manaviyat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۴