درباره نشریه
ISSN:
2148-9696
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
شرکت بین المللی پارت طب ارس
مدیر مسئول:
دکتر آرش خاکی
سردبیر:
حامد حیدری والا
سردبیر:
دکتر آرش خاکی
معاون سردبیر:
دکتر لیلا جوادی
تلفن:
041-35556943
سایت اختصاصی:
www.cjmb.org
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/05
مدیر مسئول
دکتر آرش خاکی
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Arash Khaki
Associate Professor Women Reproductive Health Research Center,
Tabriz University of Medical Sciences
سردبیر
حامد حیدری والا
حامد حیدری والا

Hamed Heidari Vala
Department of Tissue Engineering, Reproductive Biotechnology Research Center, Avicenna Research Institute
دکتر آرش خاکی
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت باروری زنان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Arash Khaki
Associate Professor Women Reproductive Health Research Center,
Tabriz University of Medical Sciences
معاون سردبیر
دکتر لیلا جوادی
دکتر لیلا جوادی

دانشگاه تبریز
Leila Javadi
Nutrition Research Center
University of Tabriz
اعضای تحریریه
دکتر خسرو کشفی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم مولکولی ، سلولی و زیست پزشکی
Khosrow Kashfi
Associate Professor
Specialist: Molecular, Cellular and Biomedical Sciences
Orkun Çetin
Orkun Çetin
Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology, Faculty of Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
Seppan Prakash
Seppan Prakash
University of Madras - Department of Anatomy, Dr. Arcot Lakshmanasamy Mudaliar Postgraduate Institute of Basic Medical Sciences, Chennai, India?
Hayrettin Akdeniz
Hayrettin Akdeniz
Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Abant Izzet Baysal University, Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
Zehra Kurd Oglu
Zehra Kurd Oglu
Dept. of Obstetrics and Gynecology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
Servet Hacıvelioglu
Servet Hacıvelioglu
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey
Mustafa Baran Celtemen
Mustafa Baran Celtemen
Lokman Hekim Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey
Pınar Telli Celtemen
Pınar Telli Celtemen
Department of Obstetrics and Gynecology, Cankiri, Turkey
Fatma Eskicioğlu
Fatma Eskicioğlu
Department of Obstetrics and Gynecology Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey
Yaşam Kemal Akpak
Yaşam Kemal Akpak
Obstetrician and Gynaecologist, Department of Obstetrics and Gynaecology, Ankara Mevki Military Hospital, Turkey
Sara Spiga
Sara Spiga
Department of Obstetrics and Gynecology, University of Cagliari, Italy
دکتر جعفر حسینچی
دکتر جعفر حسینچی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Jafar Hossin chi
Central office
Central Office, Islamic Azad University
دکتر یدالله آزرمی
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Yaddollah Azarmi
Professor Department of Pharmacology
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: General Hygiene
دکتر هومن بیات
دکتر هومن بیات

Human Bayat
Departemnet of Niak Reseach center,
دکتر روشنک دایی قزوینی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Roshanak Daie Ghazvini
School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر لعیا فرزادی
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Laya Farzadi
Department of Obstetrics and Gynecology
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Women's and infertility
دکتر مصطفی قراباغی
دکتر مصطفی قراباغی
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mostafa Gharabaghi
Department of Obstetrics and Gynecology
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر حسین هاشم زاده فرهنگ
گروه علوم پاتوبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hosein Hashemzadeh Farhang
Department of Pathobiological Sciences
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر معصومه مازندرانی
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی سیستماتیک گیاهی
Masuomeh Mazandarani
Associate Professor
Specialist: Systematic Plant Ecology
دکتر سهیلا مرادی بیدهندی

Soheila Moradi Bid Hendi
Department of Microbiology, Razi Vaccine and Serum Research Institute
دکتر بهروز نقیلی
استاد دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Behrouz Naghili
Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
دکتر محمد نوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی - امبریولوژی
Mohammad Nouri

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry &Embriology
دکتر الهه اولادصاحب مدارک
دکتر الهه اولادصاحب مدارک
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Elaheh Oulad Saheb Madarek
Department of Obstetrics and Gynecology
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر محمد رهبر

Mohammad Rah Bar
Department of Microbiology, Iranian Reference Health Laboratory, Ministry of Health and Medical Education
Mehmet Bilgehan Yüksel
Mehmet Bilgehan Yüksel
Department of Urology, Celal Bayar University, Faculty Of Medicine, Manisa , Turkey
Safak Tavukcuoglu
Safak Tavukcuoglu
Department Biology, Ankara University, Faculty of Science, Ankara,Turkey
دکتر محمدعلی خلیلی
دانشیار مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Ali Khalili
Associate Professor Research and Clinical Center for Infertility
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر پرویز بازی
دکتر پرویز بازی

دانشگاه خلیج فارس
Parviz Bazzi
Department of Anatomy Scientific board
Persian Gulf University
Bushra Ahmad Hamdi
Clinical Analysis Department, Pharmacy College, Hawler Medical University, Kurdistan - Region, Iraq
دکتر سیمین آتش خویی
گروه بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Simin Atash Khoei
Department of Anesthesia
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر میرعلی اکبر سیدابراهیم نژاد
دکتر میرعلی اکبر سیدابراهیم نژاد
گروه آزمایشگاه پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mir Ali Akbar Seyed Ebrahim Nejad
Department of Laboratory Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر فاطمه فلاح رستمی
دکتر فاطمه فلاح رستمی
مرکز تحقیقات نورولوژی اطفال کودکان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Fatemeh Fallah Rostami
Pediatric Neurorehabilitation Research Center
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Law and Ethics
دکتر وحید فرزانه فر
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Vahid Farzanehfar
School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Sayed Haidar Abbas Raza
Professor Department of Biology ,College of Animal Science and Technology Northwest A&F University Yangling, Shaanxi 712100 China
Specialist: Endocrinology and Diabetes and Metabolism
دکتر معصومه محمدپور
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Masoomeh Mohamad Pour
Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر اصغر رجب زاده

رشته تخصصی: علوم تشریحی
Asghar Rajabzadeh

Specialist: Anatomical sciences
Safa Al Hassani
Department of Obstetrics and Gynecology ,University tsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Germany
Shikha Saini
Department of Microbiology and Immunology, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA
Zafer Akan
Assistant Professor Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Biophysics Uncubozkoy Manisa , Turkey
Specialist: Biophysic
امیرمهدی ایمانی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Amir Mahdi Imani
Faculty of Medicine
Central Office, Islamic Azad University
Yusuf Kemal Demir
Research & Development Scientist Prinston Pharmaceuticals Charlotte , North Carolina ,USA
ژینوس بیات ماکو

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Zhinous Bayatmakoo
Department of Infectious Disease
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease
Yahya Islamoglu
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey
Specialist: Cardiology
Mohammad Hamadeh
Department of Obstetrics and Gynecology University of Saarland, Homburg, Germany.
Specialist: Obstetrics and Gynecology
حسین جباری خامنه ای
استاد
دانشگاه تبریز
Hossin Jabari Khamenehie
Professor Department of Statistics, Faculty of Math
University of Tabriz
Specialist: Biostaistics
دکتر پژواک خاکی

دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: میکروب شناس
Pejvak Khaki

Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiologist
سعیده شجاعی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Saeedeh Shojaee
Department of Medical Parasitology and Mycology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parizitologist / Toxoplasmosis
دکتر ایرج سهرابی حقدوست

دانشگاه تهران
Iraj Sohrabi Haghdoust
Department of Vet Pathology, Faculty of Vet Medicine
University of Tehran
غزاله داورنیا

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ghazaleh Davarnia
Department of Dermatology
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
Ahmet Berkiz Turp
Ahmet Berkiz Turp
Department of Obstetrics and Gynecology, Gazi University School of Medicine, Ankara Turkey.
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر علیرضا فرنام

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: روانپزشکی
Alireza Farnam
Department of Psychiatry
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر معرفت غفاری نوین
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marefat Ghaffari Novin
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biology and Anatomical sciences
دکتر لیلا جوادی
دکتر لیلا جوادی

دانشگاه تبریز
Leila Javadi
Nutrition Research Center
University of Tabriz
دکتر عاکف هاکان

دکتر افشین خاکی

Afshin Khaki
Department of Obstetrics and Gynecology, University tsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Lübeck, Germany
Specialist: Anatomical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۱