درباره نشریه
eISSN:
2423_7639
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر محمد ملکوتیان
سردبیر:
دکتر محمد ملکوتیان
تلفن:
034-32111613
دورنگار:
034-32111613
سایت اختصاصی:
hbrj.kmu.ac.ir
نشانی:
کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بین چهارراه فرهنگیان و چهار راه امیرکبیر، ضلع شمالی بلوار، مرکز رشد فناوری های سلامت، ، کدپستی: 6674976188
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/24
مدیر مسئول
دکتر محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
سردبیر
دکتر محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
هیات تحریریه
دکتر علی اسدی پور
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Asadipoor
Professor, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
محمدرضا افلاطونیان
استادیار گروه مبارزه با بیماریها معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohamad Reza Aflatoonian
Assistant professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر رویا احمدرجبی
استادیار گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم
Roya Ahmadrajabi
Assistant professor, Faculty of Medicine, Microbiology Section,
دکتر سیدوحید احمدی طباطبایی
گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Seyyed Vahid Ahmadi Tabatabaei
Kerman University of Medical Sciences
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر رضا افلاطونیان
گروه غدد درون ریز و نازایی زنان پژوهشگاه رویان
Reza Aflatoonian
Department of Endocrine and Infertility, Royan Institute,
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Reza Amiresmaili
Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر سیدامین آیت اللهی موسوی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Seyyed Amin Ayatollahi Mousavi
Associate Professor, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycologist
دکتر عابدین ایرانپور
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Abedin Iranpour
Assistant professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر عبدالوهاب باغبانیان
Abdolvahab Bagh Banian
Department of Health Policy, School of Health Sciences, University of Sydney Australia, Sydney, Australia,
دکتر محمدرضا بانشی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
MohammadReza Baneshi
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر ادریس بذرافشان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Edris Bazr Afshan
Professor, Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر فتح الله بوذرجمهری
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
Fathollah Bouzarjomheri
Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر یونس جهانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
yones Jahani
Assistant professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر بهادر حاجی محمدی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
Bahador Hajimohammadi
Assistant Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health and Food Safety
دکتر احمد خسروی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Ahmad Khosravi
Assistant professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
Hamid Reza Rashidinejad
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Specialist in Cardiovascular Diseases
دکتر زهره سالاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
zohreh Salari
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor, Parasitology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حسین صافی زاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Hossein Safi Zadeh
Associate Professor, medical School, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
علی طولابی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بم
Ali Toolabi
Assistant professor, Faculty of environmental health engineering,
منصوره عزیززاده فروزی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mansooreh AzizzadehFourozi
Kerman University of Medical Sciences
دکتر غلامعباس محمدی
استاد
Gholam Abass Mohammadi
professor,
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozafari Khosravi
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر سیدسعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor, Department of Fighting Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر رضا ملک پور افشار
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Reza Malek Pour Afshar
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر میترا مهربانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mitra Mehrabani
professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر سیدعلی نجومی
استادیار انستیتو پاستور ایران
Seyed Ali Nojoumi
Assistant professor, Pasteur Institute of Iran
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر ناصر هاشمی نژاد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Naser Hashemi Nejad
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
دکتر لیلا والی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Leila Vali
Assistant professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Hospital Administration
دکتر محمود وکیلی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahmood Vakili
Associate Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸