درباره نشریه
eISSN:
2423_7639
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر محمد ملکوتیان
سردبیر:
دکتر محمد ملکوتیان
تلفن:
034-32111613
دورنگار:
034-32111613
سایت اختصاصی:
hbrj.kmu.ac.ir
نشانی:
کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بین چهارراه فرهنگیان و چهار راه امیرکبیر، ضلع شمالی بلوار، مرکز رشد فناوری های سلامت، ، کدپستی: 6674976188
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/26
مدیر مسئول
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
سردبیر
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
اعضای تحریریه
دکتر علی اسدی پور
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Asadipoor
Professor Faculty of Pharmacy
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
محمدرضا افلاطونیان
استادیار گروه مبارزه با بیماریها معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohamad Reza Aflatoonian
Assistant professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر رویا احمدرجبی
استادیار گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بم
Roya Ahmadrajabi
Assistant professor Faculty of Medicine, Microbiology Section
دکتر سید وحید احمدی طباطبایی
گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Seyyed Vahid Ahmadi Tabatabaei

Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Reza Amiresmaili
Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر سید امین آیت اللهی موسوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Seyyed Amin Ayatollahi Mousavi
Associate Professor School of Medicine
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycologist
دکتر عابدین ایرانپور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Abedin Iranpour
Assistant professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر عبدالوهاب باغبانیان

Abdolvahab Bagh Banian
Department of Health Policy, School of Health Sciences, University of Sydney Australia, Sydney, Australia
دکتر محمدرضا بانشی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
MohammadReza Baneshi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر ادریس بذرافشان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Edris Bazrafshan
Professor
Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر فتح الله بوذرجمهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Fathollah Bouzarjomheri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر یونس جهانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
yones Jahani
Assistant professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر بهادر حاجی محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
Bahador Hajimohammadi
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health and Food Safety
دکتر احمد خسروی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Ahmad Khosravi
Assistant professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق
Hamid Reza Rashidinejad
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Specialist in Cardiovascular Diseases
دکتر زهره سالاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
zohreh Salari
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
حسین صافی زاده
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Hossein Safizadeh
Professor, Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
علی طولابی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بم
Ali Toolabi
Assistant professor Faculty of environmental health engineering
منصوره عزیززاده فروزی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mansooreh Azizzadeh Fourozi

Kerman University of Medical Sciences
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozaffari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر رضا ملک پور افشار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Reza Malek Pour Afshar
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر میترا مهربانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mitra Mehrabani
professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر سید علی نجومی
استادیار
انستیتو پاستور ایران
Seyed Ali Nojoumi
Assistant professor
Pasteur Institute of Iran
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر ناصر هاشمی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Naser Hashemi Nejad
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
دکتر لیلا والی
استادیار رشته مدیریت بهداشت و درمان، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
Leila Vali
Assistant Professor, Health care managemen, Health policy&Health Economic
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
Specialist: Hospital Administration
دکتر محمود وکیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahmood Vakili
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۷