درباره نشریه
ISSN:
2423-4761
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید احمدیان
سردبیر:
دکتر حمید احمدیان
دستیار سردبیر:
دکتر فرزاد رفیعیان
مدیر اجرایی:
دکتر حمید مهدی قلی
مدیرداخلی:
نیره عبداللهی
تلفن:
021-77240271
دورنگار:
021-77240271
سایت اختصاصی:
tava.isav.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی سابق) ، ساختمان علامه طباطبایی، طبقة دوم شمالی، اتاق 306، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/24
مدیر مسئول
دکتر حمید احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی ارتعاش
Hamid Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Vibration Engineerin
دستیار سردبیر
دکتر فرزاد رفیعیان
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه اراک
Farzad Rafieian
Assistant Professor School of Mechanical Engineering
University of Arak
سردبیر
دکتر حمید احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی ارتعاش
Hamid Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Vibration Engineerin
اعضای تحریریه
دکتر مهدی احمدیان

Mehdi Ahmadian

دکتر ابراهیم اسماعیل زاده
استاد دانشگاه آنتاریو، کانادا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Esmail Zadeh
Professor University of Ontario Institute of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر سید محمدتقی احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تعاملات پویا، و باز شدن استاتیک مشترک
Mohammad Taghi Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Dynamic Interactions, and Static Joint Opening
دکتر فیروز بختیاری نژاد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Firooz Bakhtiari Nejad
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مهدی بهزاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: موتور اصلی و تجهیزات الکتریکی
Mehdi Behzad
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Main Engine & Electrical Equipments
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Abdol Reza Ohadi Hamedani
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر داوود یونسیان
استاد دانشکده مهندسی راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
Davood Younesian
Professor School of Railway Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: تست غیر تخریبی، الاستودینامیک، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
دکتر سید مهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
دکتر سعید ضیایی راد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Saeed Ziaei Rad
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Isfahan University of Technology
Nuno Maia
Professor Department of Mechanical Engineering, Instituto Superior Tecnico, Technical University Of Lisbon, Portugal
مدیر اجرایی
دکتر حمید مهدی قلی
استادیار
دانشگاه صنعتی شریف
Hamid Mehdi Gholi
Assistant Professor
Sharif University of Technology
مدیرداخلی
نیره عبداللهی
نیره عبداللهی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Nayereh Abdollahi

Iran University of Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰