درباره نشریه
ISSN:
2423-4672
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهدی قمصریان
مدیر مسئول:
مهدی قمصریان
سردبیر:
سید جمال الدین حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر هاجر آصف
روابط عمومی:
لیلا اردستانی
سایت اختصاصی:
www.mediamgt.ir
نشانی:
تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، خیابان شریعتمدار رفیع، پلاک 3 ، واحد 9 ، کدپستی: 1149849713
سامانه پیام کوتاه:
50001267
تلفن همراه:
09203179574
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۹